Socialforhold

Forvaltning fuld af fejl i flere år

Pandrup Kommune overtrådte loven mange gange i sygedagpengesager

JAMMEBUGT:Der er smæk fra revisionen til den gamle Pandrup Kommune for rod i sagsbehandlingen inden for sygedagpengeområdet i 2006. Det var der også efter 2005, men selv om Kommunernes Revision dengang påpegede, at der var stærkt brug for forbedringer på området, skete det ikke. Der fortsatte med at være så meget rod i forvaltningen, at revisionen konstaterer, at Pandrup Kommunes sagsbehandling på området ikke har levet op til lovens krav. ”Sagrevisionen har vist et stort antal fejl vedrørende manglende opfølgning, manglende revisitering, mangelfulde opfølgningsplaner og manglende rettidog anmeldelse. De tiltag, som kommunen sidste år iværksatte på baggrund af vores bemærkning, har ikke rsulteret i et lavere fejlniveau”, lyder den kontante afregning fra chefrevisor Mogens Kruse Andersen, Kommunernes Revision. Svært at få folk Tidligere kommunaldirektør i Pandrup Mogens Fransen, nu vicekommunaldirektør i Jammerbugt Kommune, forklarer om situationen i sin gamle kommune, at det var umuligt at få erfarne sagsbehandlere til området, og da der samtidig var en stor udskiftning i personalet, gav det mange problemer i forvaltningen. - Det var der gennem flere år. Vi søgte flere medarbejdere, men det var ikke til at få i landkommunerne, forklarer han. - Vi kunne heller ikke hente folk andre steder i rådhuset. Man kan jo ikke sætte en ingeniør til at sagsbehandle i socialforvaltningen, som Mogens Fransen siger. - Bemandingsproblemet var stort, og samtidig skete der mange lovændringer på området, som gjorde det svært at følge med, tilføjer Mogens Fransen. - I hvert er det ikke lykkedes for os at leve op til lovens krav. Men jeg er ret sikker på, at ingen borgere er blevet snydt for penge, de skulle have. Om nogen uretmæssigt har modtaget mere end de skulle have, kan jeg ikke vurdere. Slog sig sammen - Vi forsøgte at afhjælpe problemet ved at lægge forvaltningerne i Pandrup og Aabybro sammen 1. september. Om det nåede at virke, ved jeg ikke endnu, siger han. - Det er jo også svært med sanktioner, når kommunen er nedlagt, men hvad der præcis kan ske er jeg ikke klar over, tilføjer han. - Alle de ansatte er jo i nye job i Jammerbugt Kommune, så der kan næppe ryge hoveder. Den kritiske revisionspåtegning er på dagsordenen i Jammerbugt Kommunes økonomiudvalg i morgen. Her slutter indstillingen fra forvaltningen fortrøstningsfuldt med at ”der er begrundet forventning om at sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i Jammerbugt Kommune har et niveau, der sikrer, at lovgivningens krav overholdes”.