EMNER

Forvaltning på forkant

HIRTSHALS:Selv om der endnu ikke er truffet nogle beslutninger på Christiansborg på baggrund af Strukturkommissionens rapport om det fremtidige Danmarkskort, så har børne- og kulturudvalget alligevel valgt at være på forkant med udviklingen, idet der er stor opmærksomhed på, at de foreslåede ændringer kan få stor indflydelse på kommunens varetagelse af opgaver i fremtiden. Derfor har børne- og kulturudvalget sammen med forvaltningen holdt temamøde om konsekvenserne af rapportens anbefalinger. Udvalg og forvaltning var enige om, at man primært skulle søge at anskue forandringer - når de bliver en realitet - fra borgernes og brugernes øjne. Det vil sige, at man holder fast i grundprincippet om, at der skal arbejdes i retning af, at borgeren så vidt muligt kun har én indgang til det offentlige. Der er især to områder, som rapportens indhold berører, der, hvis det gennemføres, vil få stor indflydelse på det nuværende arbejde i forvaltningen; nemlig den vidtgående specialundervisning og familieindsatsen i forbindelse med anbringelse af børn udenfor eget hjem. Forvaltning og udvalg konkluderede, at med de igangværende projekter på netop disse områder, han mani Hirtshals kommune taget nogle store skridt i retning af at modne organisationen til de forandringer, der kommer.