EMNER

Forvaltning: Vigtigt at se på rutiner

HJØRRING:Baggrunden for, at forvaltningen i foråret valgte at sætte fokus på børn, der udsætter skolestarten, var antallet. "Det er sådan set min pligt at reagere, når jeg ser tal af den størrelsesorden, som der her er tale om", skrev forvaltningen i sit brev til børnehaverne. For chef for dagtilbud, Laila Vang Andersen, kommer det som en overraskelse, at Hjørring ligger langt under landsgennemsnittet - en cirka dobbelt så stor procentandel af børnene udsætter skolestarten på landsplan sammenlignet med Hjørring (se faktaboks). Vil gerne finde en forklaring - Jeg tænke, at 10-11 pct. af en årgang, som ikke er i stand til at følge den alderssvarende skolegang, det er mange. Det ville vi gerne finde en forklaring på. Det er sikkert gode forklaringer, men det er nogle år siden, vi har haft kikket på det, og det er godt at få det diskuteret, siger Laila Vang Andersen. Hun understreger, at det ikke nødvendigvis er et mål at nedbringe antallet af børn, der får udsat skolestarten. - Det er muligt, at niveauet ligger helt reelt. Men vi vil gerne se det efter i sømmene. Vi kunne jo godt bruge de penge andre steder, siger hun. Kravet om, at PPR skal inddrages, var nyt for nogle af de gamle kommuner, mens de i andre var praksis i forvejen, oplyser Laila Vang Andersen. Det står med stort, at PPR SKAL inddrages, men den arbejdsgang er man nu ved at se på. - Det er ikke sikkert, det er nødvendigt at inddrage PPR, hvis der er enighed om, at barnet skal vente. Nogle sager er oplagte - for eksempel hvis barnet er født lige før nytår. Vi skal også passe på, at det ikke bliver en tidsrøver. Vi skal have prioriteret, hvad PPR skal indover, siger Laila Vang Andersen. Tiltaget skal på ingen måde ses som et udtryk for mistillid til pædagogernes vurdering, understreger hun. - Jeg har fuld tillid til pædagogerne, og det har jeg også skrevet ud til dem. Vi sætter fokus på området, fordi det er vigtigt, at man ser på sine vaner og rutiner og spørger sig selv, hvorfor man gør, som man gør. Det er en del af vores arbejde, siger Laila Vang Andersen, der også påpeger, at der kan være rigtig god grunde til, at bestemte børnehaver har mange børn, der udsætter skolestarten - f.eks. hvis de der er mange tosprogede børn eller børn, der har svært ved at klare sig socialt. Faldt til det halve I den gamle Hirtshals Kommune var Laila Vang Andersen også med til at sætte fokus på området for nogle år siden. - Der faldt antallet af skoleudsættere til omkring det halve i løbet af to år. Den erfaring tager jeg med her, men det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet, men at se på, om den måde vi gør det på er ok - og om der måske findes nye måder at gøre det på.