Lokalpolitik

Forvaltningsplan bliver fornyet

NORDJYLLAND:Skov- og Naturstyrelsen har lavet en særlig forvaltningsplan for skarven. Den plan skal fornyes næste år, og det kan give diskussioner om, hvorvidt man yderligere skal søge at begrænse bestanden af skarv. Det er miljøministeren, der har nedsat en arbejdsgruppe omkring skarven. Gruppen mål er at minimere de konflikter, som skarven er årsag til i forhold til forskellige fiskeriinteresser. I arbejdsgruppen er bl.a. sportsfiskere, ornitologer, jægere og Dyrenes Beskyttelse repræsenteret. Baggrunden for, at Miljøministeren for et par år siden nedsatte arbejdsgruppen var, at en række organisationer for fritidsfiskere henvendte sig med forslag om, at antallet af ynglende skarver herhjemme bliver reduceret. - Der er sikkert stadig nogle, som ønsker, at bestanden bliver skåret voldsomt ned. Men det afgørende er ikke at se på bestandens størrelse men på, hvilke skader, som skarven forvolder. Her har diskussionen gået på, hvordan man minimerer de skader, som skarven er årsag til, siger skovfoged Henrik Lykke Sørensen, Skov- og Naturstyrelsen, der er sekretær for arbejdsgruppen. Specielt har arbejdsgruppen set på de skader, der sker på ørred- og lakseyngel i vandløb. - Her kan Skov- og Naturstyrelsen give tilladelse til at skyde skarven, og der er områder, hvor bestanden bliver begrænset ved, at æggene bliver sprøjtet. Der er kolonier, hvor kunne 10 procent af bestanden får lov til at få unger. Der bliver f.eks. også sat ind mod nye kolonier f.eks. ved Vadehavet, hvor der er et stort spisekammer for skarven, siger Henrik Lykke Sørensen. Skarvbestanden har været stabil i næsten 15 år. Efter at skarven i mange hundrede år havde været en del af den danske natur blev fuglen mod slutningen af 1800-tallet udryddet, men for 60-70 år siden genindvandrede den igen. I 1980 blev den totalfredet.