Forvekslede Skagen med Asien

Fuglekig - men på det forkerte kontinent

Den i Europa meget sjældne sortstrubede drossel kan i disse dage ses i Skagen, hvor den holder til i bærbuske omkring Nordstjernevej og Poul Eegs Camping, fortæller fuglekiggeren Rolf Christensen, Skagen. Normalt lever den sortstrubede drossel i Asien. Her yngler den i det nordlige Asien og overvintrer længere mod syd og sydøst i det centrale Asien - bl.a. i Himalaya, men en ungfugl af den sjældne fugl er på sit efterårstræk mod sydøst fløjet mod vest, og derfor holder den nu efterårsferie i Skagen. Her bliver den formentlig kun midlertidigt, hvorpå den fortsætter på sit "forkerte" træk, der i givet fald vil føre den længere mod vest-nordvest, indtil den måske når frem til de britiske Øer - eller måske til et barsk vinterkvarter på Grønland, hvis den da ikke forinden er drattet Atlanterhavets bølger. Det er 10. gang, at den sjældne sortstrubede drossel ses i Danmark.