Forventer over 500 nye job hos iværksættere

En ny form for iværksætterlån fra regeringen vil give mindst 500 nye arbejdspladser i Nordjylland. Det er forventningen hos Dronninglund Sparekasse, der i landsdelen er ene om at formidle nye Kom-i-gang-lån til iværksættere.

Nordjylland har opnået halvdelen af regeringens pulje på 100 mill. kr. til de nye Kom-i-gang-lån til iværksættere. - Med de 50 mill. kr. sparekassen har sikret Nordjylland er der grobund for mellem 100-200 nye virksomheder, og vi forventer, at det skaber mindst 500 varige arbejdspladser i Nordjylland, siger sparekassedirektør Birger Haaning og fortsætter: - Det er yderligere vor erfaring, at mange nyetablerede virksomheder i løbet at få år er oppe på ca. 10 medarbejdere og så skriver vi 1500 nye arbejdspladser Det nye ved kom-i-gang-lån er tvungne rådgivningsforløb, som iværksætteren skal igennem. Rådgivning forøger chancerne for, at den nye virksomhed vil overleve. - Undersøgelser viser, at 72% af de iværksættervirksomheder, der modtog rådgivning i opstartsfasen, stadig er aktive efter tre år. Med rådgivningen og den indbyggede sparring med andre virksomhedsledere højnes iværksætterens kompetenceniveau, og det er af stor betydning for virksomhedens varige eksistens, siger Birger Haaning. Kom-i-gang-lån er for helt nye iværksættere og for iværksættere, der har været i gang i mindre end et år. Lånet kan være på op til kr. 500.000,- pr. iværksætter.