Forventet surhed

I Rusland kan man modsat i EU-landene finde ud af at demonstrere talrigt imod terrorismen. Herhjemme har man mere tendens til at demonstrere mod lederne af de befolkninger, der bliver terroriseret. Pressen kritiserer "naturligvis" demonstrationen, der skal vise befolkningens afsky for satanisk terror. "Det er en officielt arrangeret protest-aktion", forlyder det surt. Og man anklager Putin for at misbruge demonstrationen til "at lede verdens opmærksomhed væk fra de mange ubesvarede spørgsmål omkring myndighedernes håndtering af krisen". Sådan ser man tingene så forskelligt. For mig ser det nærmere ud, som om en presse med fastgroede præferencer og aversioner udnytter demonstrationen til at lede verdens opmærksomhed væk fra tragedien og terroristernes uforbeholdne ondskab, fæle mål og ensidige skyld. Helle Hartmann Nielsen tekstforfatter og akademiøkonom, Toftbovej 7, Vejle info@hartmannsverden.dk