Forventningerne til ny bofællesskab er store

Byrådet vil forbedre de fysiske rammer for psykisk syge medborgere. Et nyt bofællesskab og mere plads til støttecenter og værested indgår i den kommunale finanslov

BRØNDERSLEV:Byrådet i Brønderslev Kommune har afsat penge på de kommende års budgetter til at forbedre forholdene for psykisk syge medborgere. Og den besked blev modtaget med tilfredshed i bofællesskabet i Vestergade i Brønderslev. Huset er indrettet til fire beboere. Og værelserne er små. Netop den omstændighed gør, at huset er utidssvarende. Ib, Kurt og de to øvrige mandlige beboere må leve med seng og stue i ét og samme rum. Og de glæder sig til, at de fysiske rammer i et nyt bofællesskab forbedres. Bofællesskabet i Vestergade blev etableret for syv år siden - inden da havde det kommunale tilbud til huse i Hedelundsgade og på Fasanvej. Pladsen trang Kurt har været i bofællesskabet i 12 år. - Jeg har kun et værelse med eget bad og et bette tekøkken. Jeg vil gerne have et rum til at sove i og et rum til ophold. Når Kurt har børn, svigerbørn - og nu også et barnebarn - på besøg er pladsen på værelset trang. Alternativet til det bette rum er husets fælles opholdsrum. Men her går en del af privatlivet selvsagt fløjten. - Nu tror jeg på, at vi får et nyt bofællesskab. Og jeg kunne godt tænke mig et opgangsbofælleskab, tilføjer Kurt. Et opgangsbofællesskab skal i så fald bestå af otte lejligheder i én fælles opgang - samt eventuelt en fælles lejlighed, hvor beboerne kan mødes. Hermed kan de psykisk syge beboerne fortsat finde tryghed i fællesskabet og i den støtte og hjælp. som personalet kan tilbyde. Og samtidig får beboerne eget hjem - og ikke mindst et privatliv. Ensomme i lejlighed I Vestergade kommer personalet på besøg alle hverdage. Dagen begynder med, at en medarbejder sammen med beboerne spiser morgenmad og får lagt kimen til en god dag. Efter morgenmaden tager beboerne til støttecenteret Det Blå Hus i Vestergårdsgade, mens enkelte har dage med andet arbejde. Beboerne er fælles om madlavning, indkøb og rengøring - og nogle af de praktiske gøremål sker med hjælp fra personalet i eftermiddagstimerne. En af beboerne kom til huset i Vestergade i april, og han flyttede til stedet for netop at komme til at bo sammen med andre. Og valget har han ikke fortrudt - Det var jeg glad for. Det er betryggende, tilføjer han. Bofællesskabet er ofte en platform efter et ophold på psykiatrisk sygehus, men beboerne kommer også til huset fra egen lejlighed. - Mange psykisk syge kan være ensomme i egen lejlighed. Der kan være flere grunde til, at man ikke magter at bo alene. Hvis man for eksempel har mange dårlige periode, kan der opstå ensomhed - andre kæmper med angsten for at være alene, fortæller Ann-Pia Taagaard, der er tilknyttet bofællesskabet som personale. Og her kan bofællesskabet for nogle være en god løsning. Drømme-løsningen I det kommende år har byrådet afsat 500.000 kroner, i 2006 er der afsat en mio. kroner og i 2007 er 3,9 mio. kroner øremærket til at forbedre forholdene for de psykisk syge medborgere. Disse penge skal dække nyt bofællesskab til otte samt forbedrede fysiske rammer for støttecenter og værested. - Vores drøm er at få et stort støttecenter og værested samt et bofællesskab samlet ét sted i byen. Vi har en ide om, at bofællesskabets beboere hermed kunne bruge faciliteterne i værestedet om aftenen, spille bordtennis og hygge sig, siger Ann-Pia Taagaard. Hun tilføjer, at en samlet løsning vil gøre det lettere for personalet i Det Blå Hus at støtte beboerne i bofællesskabet efter behov. Antallet af tildelte timer beror på et individuelt skøn af de enkelte beboere, og personalet i bofællesskabet i Vestergade er i dag en integreret del af Det blå Hus. Ann-Pia Taagaard mener samtidig, at en placering tæt på Brønderslevs midtby er vigtig og afgørende. - Brugerne i værestedet kommer fra hele oplandet. Og det kan være en barriere for dem at nå frem, hvis de skal skifte bus eller gå langt til et transportmiddel. Lige nu bor fire beboere i det kommunale bofællesskab. Og der er ikke venteliste til stedet. Alligevel er planen at skabe plads til otte beboere. - Der er behov for flere pladser. Grunden til, at der ikke er venteliste til huset i Vestergade er, at folk ofte ikke vil flytte ind i ét værelse. De vil have en lejlighed. Derfor vælger de at blive i deres egen lejlighed på godt og ondt. Vi har nogle medborgere, der ville have godt af den støtte, et bofællesskab kan give, forklarer Ann-Pia Taagaard.