Forvirring om byrådets plan for Skagen Sygehus

Skagen Sygehus bør bevares som det er i dag, siger sygehuslæge Poul Christensen

Hospitaler 17. september 2002 08:00

SKAGEN: - Vi er nu ved at blive klar over, at det ikke lykkes at bevare Skagen Sygehus. Vi véd, at politikerne i amtet er pressede, og jeg synes, at det er flot at Skagen Byråd er kommet med et udspil, så vi kan få en dialog. Det siger Else Olsen, tidligere formand for de konservative i Skagen. Nu er hun bare i tvivl om, hvorledes byrådets forslag skal tolkes. - Jeg kan se, at der skal reduceres til 18-20 sengepladser og at røntgenafdelingen er i fare. Men som menig læser er det svært at gennemskue, hvad der skal bevares på sygehuset, siger Else Olsen, der gerne vil stå godt rustet til debatten torsdag aften på borgermødet om Skagen Sygehus. - For at blive taget seriøst i amtet, skal vi komme med et forslag, der økonomisk matcher amtets eget forslag. Vi vil også gerne sikre, at nogle funktioner bliver i Skagen. Vi mener, at det er vigtigt, at 20 sengepladser bliver i Skagen, forklarer borgmester Hans Rex (V). Teksten i byrådets brev til amtsborgmester Orla Hav (S) er hentet fra et brev, som sygehuslæge Poul Christensen og afdelingssygeplejerske Hanne Pilgaard sendte til amtets sygehusudvalg for 14 dage siden. Brevet har tidligere været offentliggjort i NORDJYSKE Stiftstidende. Hans Rex erkender, at han ikke har mulighed for at kommentere forslagets enkeltheder. - Med jeg glæder mig over, at amtsrådsmedlemmerne tilsyneladende har læst vores brev. Med dette realistiske forslag forøger vi at gøre alt for at Skagen Sygehus ikke skal lukke, siger Hans Rex. I en kommentar til forvirringen siger sygehuslæge Poul Christensen: - Det skal være helt krystalklart, at vi mener at Skagen Sygehus skal bevares som det er i dag. - MEN, hvis det ikke lykkes, må det være fair over for skagboerne, at man i det mindste undersøger alternative muligheder. Som minimum bør vi have samme forhold, som man foreslår i Brovst og Dronninglund. - Der bør sættes et analysearbejde i gang. Vi har ikke overblik over eller kompetance til at konstruere et "nyt" Skagen Sygehus, men vi vil gerne sammen med andre skagboer og repræsentanter fra amtet være med til at analysere alle muligheder, siger afdelingssygeplejerske Hanne Pilgaard. Hun forklarer, at det ikke indgår i hendes og Poul Christensens tanker, at røntgenafdelingen skal væk. Når der i byrådets brev til amtet tales om at spare på på røntgenafdelingen, fysioterapi, sekretærer, husassistenter og teknisk afdeling, er der tale om afledte besparelser ved at reducere til 18-20 sengepladser. Poul Christensen forklarer, at Skagen Sygehus - som det ser ud nu - har 23 medicinske og syv kirurgiske sengepladser. Else Olsen kan måske få svar på mange spørgsmål på torsdagens borgermøde. Formentlig vil amtet komme med beregninger på konsekvenserne af at lukke Skagen Sygehus. Hun undrer sig også over, at hverken Ældrerådet eller Ældre Sagen har ytret sig i debatten. - Vi ældre har brug for at vide, hvad vores organisationer mener. De bør kæmpe på vores vegne, slutter Else Olsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...