Operationer

Forvirring om fedmeindgreb

Sundhedsordfører Birgitte Josefsen (V) vil afvente udspil fra arbejdsgruppe.

Der hersker stor forvirring om de fremtidige retningslinjer for fedmeoperationer i Danmark. Selv Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen, der tillige er bestyrelsesmedlem i Danske Regioner, har svært ved at gennemskue, hvad der foregår. - Den proces, vi har oplevet, viser, at flere kokke fordærver maden, konstaterer hun. Ifølge Birgitte Josefsen har hun intet anet om den procedure, som umiddelbart før jul førte til, at Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i fællesskab udmeldte nye og skærpede retningslinjer for fedmeoperationer. Blandt andet hæves aldersgrænsen fra 18 til 25 år, og folk skal have en BMI på 50 mod hidtil 40 for at komme i betragtning til en operation. Ophidset Haarder De nye retningslinjer, som gælder fra 1. januar, blev blandt andet meldt ud og begrundet af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i det famøse tv-interview, hvor han hidsede sig gevaldigt op over de spørgsmål, journalisten stillede. I interviewet fastslog Bertel Haarder flere gange, at de nye, skærpede retningslinjer bygger på ekspertvurderinger. Og hans temperamentet slog gnister, da journalisten spurgte, om ikke beslutningen burde afvente resultatet fra en ekspertgruppe, som Sundhedsstyrelsen har nedsat for at vurdere fedmeoperationerne. - Bertel Haarder har vel stolet på det, han havde fået at vide, siger Birgitte Josefsen. Underforstået, at han sandsynligvis ikke har fået alt at vide. Efterforskningen har afsløret, at der på initiativ af formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), blev nedsat en smal arbejdsgruppe, der overhalede Sundhedsstyrelsens store ekspertgruppe inden om. Bestilt arbejde Ifølge dagbladet Politiken blev beslutningen om den smalle arbejdsgruppe truffet efter et møde mellem Bent Hansen og finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i november. Konklusionen på mødet var angiveligt, at det var usikkert, om Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe ville nå frem til det "rigtige" resultat, nemlig færre operationer og dermed færre udgifter. Opgaven med at nå frem til det ønskede resultat blev lagt i hænderne på Torben Mogensen, der er vicedirektør på Hvidovre Hospital. Torben Mogensen udførte den opgave, han var blevet bedt om. Konklusionerne bygger på mindre end en håndfuld eksperters vurderinger. Blandt dem, der er taget med på råd i den lille arbejdsgruppe, er Aalborg Sygehus' cheflæge Morten Noreng. Han har bagefter fortalt, at han kun har deltaget i ét møde og ikke var blevet præsenteret for konklusionen. Dårlig smag i munden Professor Bjørn Richelsen, Århus Universitet, har ifølge Politiken afvist at skrive under på det notat, der ligger til grund for de nye, stramme retningslinjer. Han er uenig i konklusionerne. Bjørn Richelsen er ellers en af de to eksperter, Torben Mogensen henviser til, når det gælder bekymring for bivirkninger ved fedmeoperationer. - Jeg synes, det er en mærkelig sag. Der må da have været en eller anden form for kommunikation, som ligger til grund for notatet. Et eller andet sted må der sidde nogle med en dårlig smag i munden, siger Birgitte Josefsen. Hun understreger, at hun ikke har kendskab til et møde mellem Bent Hansen og Claus Hjort Frederiksen. - Jeg er på intet tidspunkt blevet informeret om, hvad der er foregået på trods af, at jeg sidder i Danske Regioners bestyrelse. Det vil da være oplagt at spørge Bent Hansen om, hvad der er foregået. Afventer ekspertgruppe Selv om Bertel Haarder og Bent Hansen har underskrevet nye retningslinjer pr. 1. januar, er Birgitte Josefsen i vildrede. - Jeg har netop modtaget dagsordenen til mødet i regionsrådets forretningsudvalg 3. januar, og i det står intet om nye retningslinjer. Jeg går da ud fra, at vi hører nærmere, før det eventuelt bliver sat i værk. - Personligt tager jeg det ganske roligt. Jeg afventer resultatet af arbejdet i den ekspertgruppe, som Sundhedsstyrelsen har nedsat. Og mon ikke snart vi modtager noget derfra, gætter hun. Birgitte Josefsen ser gerne, at overvægtige danskere tilbydes alternativer til fedmeoperation. Men samtidig synes hun, at det faglige grundlag skal være i orden.