Forvirring om vindmølleparker

Lokalpolitikere skal endnu engang behandle en sag, som de tidligere har taget stilling til

Miljøpolitik 6. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Der er blandt lokalpolitikerne i Dronninglund Kommune opstået forvirring i spørgsmålet om, hvor der i kommunen skal placeres såkaldte erstatnings-vindmølleparker. Det er sket i forbindelse med denne uges møde i økonomiudvalget, hvor der blev set nærmere på, om der skal etableres sådanne vindmølleparker ved både Gretterholtvej syd for Try og ved Kjellingbrovej syd for Ravnstrup, om det ene område er at foretrække frem for det andet, eller om begge områder skal droppes. Med hensyn til den sidstnævnte mulighed var det ikke overraskende, at den erklærede vindmølle-modstander Asta Skaksen (V) slog fast, at hun ikke ønskede nogle nye vindmøller i kommunen, men derudover var der bred enighed om, at området ved Gretterholtvej var velegnet til formålet. Lige så velegnet er imidlertid området ved Kjellingbrovej, mente både Socialdemokratiets og SF's repræsentanter på udvalgsmødet, og de har derfor foreslået, at der sendes lokalplanforslag for begge områder ud i offentlig høring. Kun ét, tak Det kunne Venstres repræsentanter i økonomiudvalget til gengæld ikke leve med, og de har derfor over for byrådet indstillet, at lokalplanforslaget for Kjellingbrovej-projektet henlægges, mens lokalplanforslaget for Gretterholtvej-vindmølleparken sendes i offentlig høring. Sidstnævnte indstilling er på linie med flertallet i teknik- og miljøudvalget, der også bakker op om Gretterholtvej-projektet. Kun Børge Tjelle Hansen (K) er her - som Asta Skaksen - principielt imod tanken om nye vindmøller i kommunen. Mens der fra både økonomiudvalget og teknik- og miljøudvalget er kommet delte indstillinger, så bliver vindmøllesagen ikke mindre kompliceret af, at Dronninglund Byråd tidligere over for amtet har påpeget, at man her kun ønsker at etablere én erstatnings-vindmøllepark til de nye vindmøller, som amtet vil etablere som erstatning for de gamle og uhensigtsmæssigt placerede vindmøller, der i amtet står foran en sanering. Her har byrådet også tidligere peget på området ved Gretterholtvej som dét, der er mest velegnet, og derfor er det for visse lokalpolitikere kommet som en overraskelse, at sagerne om de to vindmølleparker nu er dukket op igen. - Jeg var lidt forvirret, konstaterer således Benny E. Karlsen (SF), der dog med genbehandlingen af sagerne har valgt at fastholde sin tro på vindenergi som en god og miljørigtig energiform samt sit ønske om at etablere helt op til tre erstatnings-vindmølleparker for på dén måde at få gang i saneringen af de gamle vindmøller. Tro på Try Er der forvirring om, hvorfor vindmøllesagerne er kommet op igen, og hvad de lokale politikere egentlig synes om disse, så håber formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), at det i sidste ende er flertalsindstillingen fra teknik- og miljøudvalget, der i byrådet vil nyde fremme. - Indstillingen fra teknik- og miljøudvalget er helt i overensstemmelse med, hvad vi i byrådet besluttede første gang. Vi har peget på Gretterholtvej som det bedst egnede område, og at pege på to områder som velegnede er derfor heller ikke i overensstemmelse med det, der i byrådet er blevet besluttet, siger Bendt Danielsen og fortsætter: - Det er derfor en helt klar og præcis udmelding fra vores side, og da jeg mener, at byrådet har forholdt sig seriøst til det her hidtil, så har jeg absolut også en forventning om, at amtet vil lytte til det her og tage det til efterretning. Byrådet ser nærmere på vindmøllesagen i næste uge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...