Natur

Forvredet

OMTALE:I NORDJYSKE's omtale af Terndruplundfondens arvesag er de faktiske realiteter forvredet fuldstændig ud af de faktiske sammenhænge, og man har samtidigt formået at føre en personligt hetz mod fondens formand. Bl.a. har NORDJYSKE fremført, at mødet i Skov- og Naturstyrelsen ikke var fortroligt; men når styreisens direktør under mødet bemærker, "at styrelsen ikke har behov for at annoncere om mødet" (ordret citat) - så er det helt klart for enhver, at dette må opfattes som styrelsens ønske om fortrolighed. Derfor vil fondens øvrige bestyrelse herved bekendtgøre, at bestyrelsen står fuldstændig bag sin formand på alle måder, samt at vi beklager NORDJYSKE's håndtering af sagen.