Lokalpolitik

Forvrøvlet borgmester-svar

Det er vigtigt, at et testamentets tekst er formuleret tydeligt og præcist af hensyn til den objektive fortolkning.

Hvad står der i teksten. Til en fortolkning hører også en subjektiv fortolkning forstået som, hvad er hensigten med testamentet. En advokats medvirken til oprettelse af et testamente skulle gerne være en garanti for, at testamentet er skudsikkert, og at der er taget højde for de konflikter, der måtte dukke op i kølvandet af et testamente. At undgå eventuelt kommende konflikter er en af advokaters fornemste opgaver. Det er det, man betaler for. Det vender jeg tilbage til. Lad mig starte ved begyndelsen: Afdøde Hanne Mortensen, Hals, hvor hun havde boet det meste af sit liv, skrev den 14. maj 1992 sit testamente. Hun fik juridisk hjælp af sin advokat. Det blev registreret i Skifteretten (dommerkontoret), et såkaldt notartestamente, dvs. Notarius Publicus (dommeren) har bevidnet, at Hanne Mortensen var ved sin fornufts fulde brug. I testamentets paragraf 2 står der følgende: "Når omkostningerne ved min begravelse og boets behandling er afholdte, ønsker jeg, at min bopælskommune skal arve alt, hvad jeg efterlader mig". Formuen er opgjort til 8,5 mio. Der står ikke i testamentet noget on arvens anvendelse, hvilket må siges at være et svigt fra hendes advokat, der har medvirket til oprettelsen af testamentet. Hvorom alting er, så bør det ikke komme hende til skade, da hendes hensigt (den subjektive fortolkning) må have været, at det er borgerne i den gamle Hals Kommune, der på den ene eller anden måde skal tilgodeses. Notarius Publicus har ikke pligt til at blande sig i testamentets indhold, medmindre det er i strid med loven, men det er ikke forbudt ham at give testator et godt råd. En omsorg for testator havde nu været på sin plads. Det skal heller ikke lastes testator, at Hals Kommune kort før hendes død i december 2008 bliver lagt sammen med Aalborg Kommune. Hendes advokat må have sovet. Det ville have været på sin plads, at hendes advokat i sidste øjeblik havde taget initiativet til at få testamentet rettet til, men kommunesammenlægningen kan ikke være afgørende for fortolkningen af testamentet. Hverken advokaten elle notarius publicus har levet op til det, man burde forvente. Borgmester Henning G. Jensen (8.1.) i NORDJYSKE Stiftstidende været ude med snøren, hvor han udtaler, at bopælkommunen i dag er Aalborg Kommune, men han er villig til at gå med til, at borgerne i den gamle Hals Kommune skal tilgodeses med nogle af pengene. En udtalelse, der godt kan tolkes som udslag af dårlig samvittighed. Jeg har afæsket borgmesteren et svar i byrådets spørgetid mandag 8.2. i forbindelse med byrådsmødet. For at undgå et svar i fuld offentlihed har Borgmesteren valgt at svare pr. brev, som jeg har modtaget 30.1. Det lyder som følger: "Der er ikke bestemmelser i testamentet om arvens anvendelse. Det er således Aalborg Kommune, som bopælskommune, der uden testamentariske bindinger kan tage stilling til arvens anvendelse". Citat slut. At begrunde Aalborg Kommune som bopælskommune udfra bestemmelsen om, at der ikke er taget stilling til arvens anvendelsen er ikke så lidt forvrøvlet. Jeg har meddelt borgmesteren, at jeg har besluttet at klage over borgmesteren til Folketingets ombudsmand. Jeg vil i byrådets spørgetid mandag 8.2. afæske Venstres byrådsgruppe et svar i sagen. Hele denne sag ender forhåbentligt med, at Aalborg Byråd i fællesskab med Samrådet i Hals finder ud af, hvordan man bedst kan tilgodese borgerne på den ene eller anden måde, så arven på 8,5 mio. finder anvendelse i al respekt for Hanne Mortensen.