EMNER

Fosdal fortsætter

Brovst Kommune eller andre, der skulle være interesseret i at drive Fosdalen Planteskole videre, skal bare sige til.

Det var meldingen fra miljøminister Hans Christian Schmidt (V) under en debat om sagen på Christiansborg i går. I erkendelse af, at det ikke kan lade sig gøre at få en færdig aftale om overtagelse på plads inden 1. april, hvor nye træer skal plantes, har ministeren indvilliget i, at hvis der bare ligger en principaftale, så skal træerne nok blive plantet. Resten må man så finde ud af senere. - Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe, men det er klart, at vi skal have en aftale, som juristerne siger god for, så jeg kan forsvare at sætte staten i en udgift ved at plante træer, siger Hans Christian Schmidt. I Brovst havde borgmester Mogens Gade (V) håbet, at staten ville fortsætte driften og sikre de 15 arbejdspladser, men når det ikke kan komme på tale, er han klar til at sende den ønskede aftale til ministeren. - Vi vil sende et brev med en principbeslutning til ministeren inden 1. april, siger han. Han tilføjer, at Brovst kommune sandsynligvis vil bede om en udsættelse til sommerferien med hensyn til den konkrete beslutning om, hvem der skal drive planteskolen i fremtiden. Underskudsforretning Miljøministeren vil lukke de to sidste statslige planteskoler, fordi der ikke er behov for dem, men han hilser det nordjyske initiativ velkomment, selvom han ikke vil blande sig i, hvad de gør med planteskolen. - Det er dem, der har skrevet til mig. Jeg kan ikke drive planteskolen, som er en underskudsforretning, men jeg skal ikke blande mig i, hvordan de vil drive den, siger han. En mulighed kan være at bruge planteskolen som et beskæftigelsesprojekt, men det er ikke drømmen i Brovst. - Det primære er at holde fast i de ordinære arbejdspladser, siger Mogens Gade, som mener, at det er mest realistisk, at Fosdal vil blive opdannet til et anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond. På Christiansborg var glæden langt fra udelt. Socialdemokraten Ole Stavad, som har kæmpet en hård kamp for planteskolen, var lunken. - Risikoen for, at det går galt, er desværre større end for, at det går godt. Jeg kan godt tvivle på, at der kan skabes et grundlag for at drive det videre. Jeg opgiver aldrig et håb, men med det ministeren har sagt i dag, er det ikke blevet lettere, siger han.