Skovbrug

Fosdal Planteskole giver pludselig underskud

Nyt notat fra Skov- og Naturstyrelsen viser, at planteskolen gav underskud i 2002. Mange undrer sig

BROVST:Et nyt notat fra Skov- og Naturstyrelsen viser nu pludselig, at Fosdal Planteskole gav et underskud i 2002 på en halv mio. kr. Hidtil har det været den almindelige opfattelse, at der var et overskud på op mod en mio. kr. Det er miljøpolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Jørn Dohrmann, de rhar fået notatet, og han har straks sendt det til SiD-formand Brian Andersen i Brovst. - Det undrer mig utroligt meget, at der her 30. september pludselig kommer et notat, der viser, at planteskolen gav et underskud i 2002 på en halv mio. kr., siger Brian Andersen. - Lige siden begyndelsen af september har det været fremme, at Fosdal Planteskole giver et årligt overskud på næsten en mio. kr. Hvis det tal var forkert, hvorfor er der så ikke for længe siden kommet en reaktion fra Skov- og Naturstyrelsen. Tallet har jo fremgået af de spørgsmål, der har været stillet til miljøministeren, siger Brian Andersen. Han har nu sendt notat ti lde folketingsmedlemmer, som har vist interesse for sagen om nedlæggelse af Fosdal Planteskole. - Jeg håber, at de folketingsmedlemmer også vil undre sig og undersøge sagen nærmere, siger SiD-formanden. Også fællestillidsmanden for skovarbejderne i Han Herred Statsskovdistrikt, Jens Jacob Jensen, undrer sig. - Overskuddet på næsten en mio. kr. har vi fra distriktets eget regnskab. Og den regskabspraksisi, der har vcæret anvendt i årevis, er der aldrig stillet spørgsmål ved. Derfor ser jeg på det ny notat med stor undren, siger Jens Jacob Jensen. - Det virker unægteligt som om Skov- og Naturstyrelsen har været lidt for kreative, siger han. Jens Jacob Jensen siger, at statsskovdistriktet altid har gjort meget ud af at lave meget retvisende regnskaber. - Har der været områder med et økonomisk dårligt resultat, har vi taget ved lære af det og ændret på arbejdsgangen. På den måde har vi hele tiden ”lært ” af tallene i regnskaberne, siger Jens Jacob Jensen. I det ny notat skriver Skov- og Naturstyrelsen bl.a: ”Det er fra forskellig side blevet fremført, at Fosdalen giver et økonomisk overskud. Dett er imidlertid ikke korrekt når de samlede omkostninger, herunder funktionærlønninger, afskrivninger på udstyr, lagertab m.v. medtages. Når disse omkostninger medtages var der i 2002 et underskud på Fosdalen på omkring en halv mio. kr.” Notatet har også en prissammenligning. Og her er konklusionen, at økologisk producerede planter, som Fosdal er eksperter i, er mellem 5 og 20 procent dyrere hos private end hos Fosdal Planteskole. SiD har besluttet at indkalde til et møde med folketingsmedlemmer om Fosdal Planteskole 27. oktober. - Det ny notat gør det møde endnu mere aktuelt, siger Brian Andersen. Han har i øvrigt også inviteret miljøminister Hans Chr. Smidth (V), men han har endnu ikke reageret på invitationen.