Færdselsforseelser

Foto-fælden klapper ikke om sele-syndere

Rådet for Større Færdselssikkerhed er chokeret over, at den automatiske trafikkontrol ikke bruges, når billederne viser andre lovovertrædelser.

KØBENHAVN:Siden 1999 har kameraer skjult bag mørke ruder i varevogne, været grunden til, at fartsyndere har fået tilsendt et billede med en vedlagt bøde på mindst 500 kroner. Men billedet kan dokumentere mere end blot overtrædelse af hastigheden. Problemet er bare, at politiet ikke gør noget ved det, hverken når det gælder manglende sele, ingen lys på bilen og snak i en mobiltelefon. I følge Leif Sørensen fra Rigspolitiets Færdselsafdeling, er der rent teknisk ingen problemer i at sende tillægsbøder ud for manglende seler. - I langt de fleste tilfælde kan vi bruge den automatiske trafikkontrol til at konstatere om selen er spændt, forklarer han. Direktøren for Rådet for Større Færdselssikkerhed, René la Cour Sell mener, at situationen er grotesk. - Jeg syntes, det er voldsomt ærgerligt, at man ikke udnytter de muligheder, man har. Det er da kun rimeligt, at når man konstaterer en lovovertrædelse, man så også gøre noget ved det, siger han. Oplysningen om den manglende konsekvens overfor lovovertrædere, kom bag på René la Cour Sell, da Nordjyske fremlagde det for ham. - Det skal der gøres noget ved nu. Vi vil fluks rette henvendelse til Justitsministeren. Der skal sendes et klart signal til dem, der overtræder færdselsloven, påpeger han. Justitsminister Lene Espersen har dog ikke tænkt sig at skride ind overfor de åbenlyse lovovertrædelser. - Jeg finder, at området for anvendelse af automatisk trafikkontrol, som den foretages i dag, er saglig og velbegrundet. Jeg er samtidig af den opfattelse, at vi skal være varsomme med ikke at udstrække automatisk trafikkontrol til områder, der på grund af kontrolmåden vil kunne give anledning til efterfølgende bevismæssige problemer, oplyser justitsministeren. Lovgivningen er ikke blevet ændret, siden fotofælderne var et prøveprojekt i 1999 og 2000. - Dengang var det jo et hastighedsprojekt, og det skulle stå klart. Derfor vedtog man, at den automatiske trafikkontrol kun skulle kontrollere hastighed, og det er der ikke blevet lavet om på siden, forklarer Leif Sørensen fra Rigspolitiet.