Hjørring

Foto skal bidrage til visuel guide

Borgerne i Hjørring Kommune kan i de næste måneder fortælle, hvad de mener er eksempler på god eller dårlig arkitektur i det åbne land.

Indtil 1. juni 2010 kan de sende foto ind til Plan- og Udvikling ledsaget af nogle kommentarer om, hvorfor de synes det er eksempel på godt eller skidt. Bidragene skal bruges som en del af grundlaget for at udforme en visuel arkitektguide, der skal medvirke til, at der bliver passet bedre på de smukke landskaber i kommunen. Billederne skal vise et landskab, hvori der ligger et element. Det kan være en bygning, bygningsanlæg, en bro, en vindmølle, veje eller måske en kunstig jordvold. Ifølge en rundspørge foretaget af Akademisk Arkitektforening til landets kommuner har kun 13 ud af 98 en opdateret arkitektpolitik, og med det nye arkitektguide, der skal være færdig til efteråret, vil Hjørring melde sig i koret. Men altså kun det for det åbne land. Indenrigs- og socialministeriet bidrager med en væsentlig del af de 750.000 kr., der er afsat til guiden. Den skal udformes som et inspirationshæfte med billeder og illustrationer. For at stimulere interessen blandt borgerne til at indsende foto, vil der efter fristens udløb blive trukket lod om 10 præmier blandt bidragyderne.