Fotograf var med til at finde på Nu & da

Der var rift om de nye bø­ger blandt mu­se­ums­for­en­in­gens med­lem­mer. Bo­gen in­de­hol­der en lang ræk­ke his­to­ri­er og fo­to­gra­fi­er fra Vend­sys­sel.Foto: Ben­te Po­der

Der var rift om de nye bø­ger blandt mu­se­ums­for­en­in­gens med­lem­mer. Bo­gen in­de­hol­der en lang ræk­ke his­to­ri­er og fo­to­gra­fi­er fra Vend­sys­sel.Foto: Ben­te Po­der

HJØRRING:Jubilæumsudgaven af ¿Vendsyssel nu & da¿ er meget større end normalt. I anledning af jubilæet er den udvidet fra 96 sider til 228. Foruden 13 artikler fra hele Vendsyssel er der i denne bog et register til alle numrene. Det er udarbejdet af bibliotekar Ruth Hedegaard på Historisk Arkiv. Vendsyssel nu & da bygger på et andet tidsskrift, nemlig ¿Notat¿, et kvartalsskrift, som museet begyndte at udgive, da de fire kommuner i den nuværende storkommune efter den forrige kommunalreform i 1970 var begyndt at samarbejde om det historiske museum. Senere fik daværende museumsdirektør Palle Friis sammen med nu afdøde fotograf Svend Thomsen idéen til årsskriftet, som nu altså er kommet for 25. gang. De sidste 15 år har museumsinspektør Per Lysdahl stået for tilrettelæggelse og redaktion af bogen, som uddeles gratis til medlemmerne af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum.