Fotoudstilling: Må jeg være her?

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Bibliotek viser lige nu på førstesal en fotoudstilling, som helt sikkert vil berøre mange - om livet set fra barnehøjde og om kunsten at overleve. Omkring 100 børn fra fire flygtningecentre i Danmark fik i vinter udleveret et engangskamera, som de skulle bruge til at tage billeder af deres dagligdag og de omgivelser, de lever i. Fotograf Henrik Saxgren har så hjulpet med udvælgelsen af de mange fotos, som i sommer for første gang blev vist i Øksnehallen i København sammen med Saxgrens udstilling: ”Krig og kærlighed”. Asylsøgerbørnene har meget forskellig baggrund. Nogle asylsøgerbørn er født i Danmark og har aldrig oplevet andet end danske flygtningecentre og udsendelseslejre. Andre asylsøgerbørn har en erindring om et hjemland. Nogle af børnene om en lykkelig tid, der pludselig blev forbi den nat vrede mænd kom med økser og petroleumsdunke og satte ild til deres hus, til alle landsbyens huse, og alle der bare kunne løb. Andre asylsøgerbørn har lykkelige minder om en far fra dengang, førend han blev fængslet og kom hjem igen lang tid efter, forandret, tortureret til ukendelighed. Andre har minder om en far, der aldrig kom hjem. Andre igen husker kun en atmosfære af frygt og voksne, der hvisker sammen, og at mor pludselig pakkede, og at de alle skulle væk. Der er altid en grund til at være asylsøgerbarn. Fælles for asylsøgerbørnene er, at deres opvækst tilbringes i en atmosfære af frygt for krig og forfølgelse og for dagen i morgen. Der er ikke mange lyspunkter i dagligdagen og hele tiden trænger de uhyggelige tanker om deres egen, deres forældres og deres søskendes fremtid sig på. Asylsøgerbørn er på mange måder små voksne. Deres tanker kredser hele tiden om kunsten at overleve om om, hvorfor de ikke må være her. Børnene har brug for at komme til udtryk, og det er baggrunden for denne udstilling, som Støttekredsen for Flygtninge i Fare har taget initiativ til. Gribende er det at læse de mange børns små breve til integrationsminister Rikke Hvilshøj, hvor de fortæller om deres liv på asylcentret. I tilknytning til udstillingen, som vises til 23. september, vises også en helt ny kunstnerisk dokumentarfilm af Maria Mac Dalland. Dybt inde i skovene på Midtsjælland ligger Avnstrupcentret, et uddannelsescenter for afviste asylansøgere. Her opbevares de mennesker, som ikke kan sendes tilbage, hvor de kom fra, og som ikke kan få lov til at blive i Danmark.