EMNER

fra 13- til syv-trinsskala

[ Fra første august 2007 erstatter syv-trinsskalaen den gamle 13-skala. For gymnasierne og hf’ernes vedkommende blev syv-trinsskalaen dog allerede indført i august 2006. [ Syv-trinsskalaen indføres for at gøre det lettere at sammenligne danske karakterer med andre landes karakterskalaer. [ For at kunne sammenligne et karaktergennemsnit fra 13-skalaen med et fra syv-trinsskalaen har Undervisningsministeriet lavet en omregningstabel. Ifølge tabellen bliver følgende karaktergennemsnit omregnet således: [ 6,0 svarer til 2,0 på syv-trinsskalaen. [ 7,0 svarer til 3,9. [ 8,0 svarer til 6,0. [ 9,0 svarer til 8,2. [ 10,0 svarer til 10,2. [ 11,0 og derover svarer til 12. [ Eventuelle bonusser for ekstra fag på A-niveau bliver først regnet med i gennemsnittet efter omregningen til syv-trinsskalaen. [ Se omregningstabellen og læs mere om den nye karakterskala på www.uvm.dk