Fra 190.000 til 214.000 kr.

En gravermedhjælper på en landsbykirkegård tjener i grundløn mellem 190.707 og 211.521 kr., alt efter hvilket løntrin han befinder sig på. En gartneriarbejder på en bykirkegård tjener i hovedstaden mellem 207.734 kr. og 214.734 kr. I resten af landet varierer årslønnen mellem 194.648 og 201.642 kr. Hertil kommer for bykirkegårdenes medarbejdere - uanset - arbejdssted en række tillæg for forskellige funktioner. Kilde: Kirkeministeriet