Fra Aalborg

En række personer fra Aalborg Stift har deltaget i det store arbejde med den nye salmebog. Biskop Søren Lodberg Hvas har siddet i salmebogskommissionen, og han har bl. a. stået for redigeringen af salmebogens tekst- og bønnebog. Organist Margrethe Thestrup Østergaard, Budolfi Kirke, har som en af kommissionens sekretærer bl.a. katalogiseret de over 1600 høringssvar og har været en central person i udarbejdelsen af den nye koralbog. Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig, har været medlem af kommissionen og har skrevet to håndbøger, der udgives samtidig med salmebogen, en salmehistorie med biografier over forfattere og bearbejdere og oversættere, og en salmekommentar, som giver historiske, sproglige og teologiske kommentarer til de enkelte salmer.