Fra Abell til østhandel

"Den Kolde Krig og Danmark"

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

To ældre damer skridter fronten af ved den amerikanske ambassade i København i maj 1970 under en demonstration mod USA's krig i Cambodja … eller måske kom de bare forbi. Ill. fra bogen

Man læser vel ikke et leksikon fra ende til anden. Det vildeste man kan forestille sig er sædvanligvis, at man springer fra et opslag til et beslægtet ditto, som associationerne nu gelejder en af sted. Sådan foregår det også på moderne vis på internet via hyperlinks, der alle mødes i et Google-knudepunkt. Derfor denne advarsel: Her er et leksikon, man får lyst til at læse … til ende. Umiddelbart hænger det nok sammen med den ekstraordinært gode begyndelse. Leksikonet begynder nemlig ikke ved A. Det begynder med omkring 40 siders introduktion til Den Kolde Krigs historie, forfattet af tre kapaciteter, professorerne Thorsten Borring Olesen, Poul Villaume og Nikolaj Pedersen, hvoraf sidstnævnte er emeritus, altså pensionist. Førstnævnte tager sig af de første år efter krigsafslutningen og illustrerer sit bidrag med Churchills hurtigt nedkradsede papir om fordeling af Østeuropa mellem Sovjetunionen og Vesten: Rumænien 90 pct. russisk indflydelse, Grækenland 90 pct. vestlig indflydelse, Jugoslavien og Ungarn 50 pct. osv. Således var briten selv med til at etablere, hvad han senere betegnede som jerntæppet. Nikolaj Pedersen præsenterer bl.a. kortfattet flere forklaringer på Sovjetunionens sammenbrud. Nogle aktørorienterede teorier grunder sig på Vestens pres på USSR, men han påpeger dog, at fænomenet som sådan kræver mere strukturelle forklaringer, hvor vi primært må se på de indre iboende svagheder ved systemet. Således godt introduceret kan lystlæsningen begynde. Man møder naturligvis en lang række personligheder, og da titlen nævner Danmark, ligger hovedvægten på danske politikere, men også kulturpersoner. Kjeld Abell er første opslag. Man møder overraskende opslagsord som f.eks. "anløb", et begreb der betegner det fænomen, at udenlandske skibe og fly under Den Kolde Krig anløb danske havne og lufthavne og dermed aktualiserede spørgsmålet om dansk atomvåbenpolitik. "Koldkrigspædagogik" og "torskekrigen" antyder bredden. Endnu har ingen dog skrevet om Centrum-Demokraterne. Det er en omfattende opgave de fire redaktører, John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Borring Olesen og Villaume har sat sig for. Der er 760 sider at gøre godt med. Der skal vælges, vrages og prioriteres med hård hånd. Vel udført arbejde må det være, for det er svært at lægge bogen fra sig. De 70 bidragydere, hvor iblandt Aalborg-baserede Marianne Rostgaard og Mogens Rüdiger samt kendte navne som Bent Jensen, Hans Hertel, Bertel Heurlin har ydet det bedste. Et stort værk, der på dette felt gør Google overflødig. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen, Poul Villaume (red.): "Den Kolde Krig og Danmark" 768 sider, ill., 399 kr. Gads Forlag