Fra ældrecenter til omsorgscenter

En bred kreds af medarbejdere i den kommunale omsorgsforvaltning har beslutett sig for en ny betegnelse.

”Omsorgscenter” står der på skiltet, som byder velkommen til Thisted Kommunes store nybyggeri på en mark i den østlige udkant af Thisted by. Den betegnelse har ”en bred kreds af medarbejdere” i den kommunale omsorgsforvaltning besluttet sig for, fortæller Aase Josefsen, der er områdeleder på Vibedal. Og det er meningen, at alle de institutioner i Thisted Kommune, der i daglig tale kaldes plejehjem, med tiden skal omdøbes til omsorgscentre. De tre gamle Thy-kommuner har hidtil brugt forskellige betegnelser. I Sydthy ”plejecenter”, i Hanstholm ”plejehjem”, mens man i den gamle Thisted Kommune i en årrække har foretrukket betegnelsen ”ældrecenter”. Men omsorgscenter er det bedste navn, fordi det handler om omsorg, og fordi der ikke kun bor gamle mennesker på centrene, påpeger Aase Josefsen.