Fra blanketter til computer

Dafolo fokuserede på kernekompetence for at vende nedtur

FREDERIKSHAVN:Borgere i Frederikshavn, Skagen og Skørping får i løbet af efteråret mulighed for at "snakke" med deres kommune døgnet rundt. Når far kommer hjem fra arbejde, han kan sætte sig til computeren og bestille en affaldscontainer til weekendens oprydning i garagen, så bilen kan være der igen. Eller han kan søge om tilladelse til at bygge en ny carport til dytten. Ansøgning om dagpenge, tilmelding til dagsinstitution og aflæsning af forbrug er andre funktioner, som borgerne får mulighed for at klare hjemmefra uden at belaste administrationen på rådhuset. Virksomheden Dafolo i Frederikshavn har været sparringspartner for de tre nordjyske kommuner i udviklingen af "Din åbne kommune". Et projekt, som har involveret flere end 100 mennesker i kommunerne, hos Dafolo og i den islandske softwarevirksomsomhed Go Pro Landsteinar Developement. De har været i sving med opgaven i forskelligt omfang gennem mere end et år. Kernekompetencen Dafolo var en gang en virksomhed, som levede af at levere blanketter til kommuner og lære forvaltningerne at bruge dem. Der var mange andre, som også kunne tilbyde kommunerne blanketter, så Dafolo begyndte med knopskydning i flere retninger, hvor lønsomheden tegnede bedre. Men op gennem 90erne viste flere af de nye skud sig at være økonomisk usunde. Da Bo Prangsgaard tiltrådte som direktør for et år siden, var der lagt en ny strategi for virksomheden. Dafolo skulle koncentrere sig om færre ting, som virksomheden til gengæld var god til. - Og vores kernekompetence er at forbinde mennesker med offentlige systemer, siger Bo Prangsgaard. Nu er Dafolo en it-virksomhed, endda en af de få med succes. Fornylig fik virksomheden til opgave at deltage i opbygning af en erhvervsportal, som skal gøre det let for virksomheder at kommunikere via nettet med en række ministerier og statslige styrelser. Det har styrket selvtilliden i Frederikshavn. - Jeg betragter tildelingen af opgaven som en anerkendelse af vores indsats, siger Bo Prangsgaard. - At lave intelligente, dialogbaserede blanketter - det kan vi som ingen anden i dette land. I løbet af sommeren har Dafolo ansat en halv snes nye it-folk til at udvikle erhvervsportalen. - Og vi skal bruge flere, siger direktøren. For tre år siden gik det den anden vej. - Vi måtte skille os med 15-20 ansatte. Det var nødvendigt for at skabe balannce mellem indtægter og udgifter. Fokuseringen på kerneområder har medført, at Dafolo har droslet ned inden for rådgivning i ledelsesmanagement og har frasolgt sin ejerandel i softwarevirksomheden BlueGarden Group Systems, som Dafolo startede for tre år siden i samarbejde med Ergo Group i Norge. Trykpressen røg ud Også en del af Dafolos trykopgaver er blevet outsourcet, og den firfarvede trykpresse er røget ud. Tidligere havde Dafolo en ganske omfattende forlagsvirksomhed med en bred produktion af faglitteratur. Nu skal forlagets produktion koncentreres inden for de områder, som Dafolo selv beskæftiger sig med. Blanketter bliver fortsat trykt indenhus. Men produktionen i trykkeriet og lagerekspedition beskæftiger i dag kun en halv snes af de 85 ansatte, mens 30 arbejder med it-udvikling, salg og support. I takt med fokuseringen på kernekompetencen fik Dafolo sidste år overskud. Det var ikke ret stort, men det var første gang efter fem år med røde tal på bundlinjen. - Det endnu ikke offentliggjorte overskud for regnskabsåret 2001-2002, bliver større, oplyser Bo Prangsgaard. Han tror, at deltagelsen i "Din åbne kommune" vil åbne nye døre for Dafolo For den offentlige forvaltning står over for en omfatttende digitalisering/automatisering af sin sagsbehandling. I Danmark og udlandet. Den proces vil Dafolo gerne sætte sit fingeraftryk på.