EMNER

Fra blindesamfundet til eget firma

Synshandicappet vil eksepmelvis tilbyde foredrag

Agnete Odgaard-jensen har altid været en aktiv talskvinde for blinde og deres situation. Hun er ikke længere informatør for Dansk Blindesamfund, og etablerer i stedet sit eget firma "Soldrys" Her ses hun til højre sammen med Per Christiansen. Arkivfoto: Peter Mørk

Agnete Odgaard-jensen har altid været en aktiv talskvinde for blinde og deres situation. Hun er ikke længere informatør for Dansk Blindesamfund, og etablerer i stedet sit eget firma "Soldrys" Her ses hun til højre sammen med Per Christiansen. Arkivfoto: Peter Mørk

I 30 år har Agnete Odgaard-Jensen været ansat om informatør i Dansk Blindesamfund. For Agnete Odgaard-Jensen var det en trist dag, da hovedbestyrelsen i Dansk Blindesamfund besluttede at nedlægge informatørtjenesten på grund af besparelser. Det slog imidlertid ikke benene væk under hende. - Behovet for at informere om blindesagen vil jo ikke blive mindre, og efter at have sundet mig et par uger, skrev jeg en ansøgning til både Morsø og Thisted Kommune, om de to kommuner kunne tænke sig at ansætte mig som informatør, fortæller Agnete Odgaard-Jensen. Ansøgningerne er i begge kommuner blevet positiv modtaget, og i den forbindelse peger Agnete Odgaard-Jensen på, at de to kommuner naturligvis ikke kan ansætte hende midt i et budgetår. - Hvis jeg bliver ansat, så er det danmarkshistorie, fordi det aldrig tidligere er sket, at kommuner har medarbejdere i sådan et job, siger hun. Efterfølgende har hun søgt TrygFonden om hjælp til transportudgifter. Agnete Odgaard-Jensen har behov for chauffør assistance, og til hendes store glæde har TrygFonden sagt ja til en bevilling på 12.000 kr. i hvert for det første år. 1. august etablerede hun så sit firma "Soldrys". Det relaterer til Dansk Blindesamfunds logo, som er en sol, og hun siger, at blindesamfundet altid vil stå hendes hjerte nær. - Får jeg til nytår ansættelse i de to kommuner, vil jeg sideløbende hermed beholde mit firma og tilbyde foredrag i for eksempel "Kunsten at bevare livsmodet trods modgang" og tilbyde undervisning i børnehaver og de mindre klasser om det "at være anderledes", siger hun.