Fra Buddha til islam

TEOLOGI:Traditionen med teologisk undervisning for voksne fortsætter i år. I den kommende sæson er der planlagt seks møder i sognegården i Hjørring. Der er to forelæsninger til hvert møde. Det første møde finder sted 22. september, hvor sognepræst Bang-Møller, Skagen taler om tro og tvivl, mens sognepræst Iben Aldal, Ugilt, gennemgår trosbekendelserne, som de er blevet formulerede gennem tiderne, og hun går langt tilbage i tiderne, helt tilbage til oldkirken. Senere bliver der også en forelæsning om islams historie og islam i Europa, og dr. teol. Filip Riisager fortæller om buddhismen, som han har et indgående kendskab til fra sin tid som lærer på et præsteseminarium i Hong Kong.