Lokalpolitik

Fra bytorv til arbejdstorv

BIL-OASE Parkering og arbejdskørsel kvæler visioner om grøn oase

ARDEN:"Arbejdstorv". Sådan betegner udvalgsformand Elav Pinstrup (V) den udgave af Bytorvet, som vil møde borgerne i forbindelse med indvielsen af Arden Bycenter om cirka halvanden måneds tid. Visionerne om et lille åndehul er bogstaveligt talt kørt over af bilerne. Politikerne har regulært sagt lyttet til kritikken om manglende parkerings-muligheder inde bag butikkerne og indføjet yderligere otte parkeringspladser, så der herefter vil være i alt 20 muligheder for at henstille bil, handicapvogn eller motorcykel inde på bycentret. Til gengæld går meningen med at tale om et bytorv mere eller mindre fløjten, indtil næste fase af Arden Bycenter - eventuelt - realiseres. Visioner må vente - Det vil i givet fald mindst fordoble bytorv-området. Men så længe, der ikke foreligger konkrete planer om næste fase, kan vi jo heller ikke planlægge derefter. Som det bliver nu, hvor store lastbiler får muligheder for at køre ind på torvet og aflæsse varer, og et antal kunder samtidig kan parkere, mens de handler, så vil jeg betegne området som arbejdstorv, erkender Elav Pinstrup. - Mulighederne for at forskønne området med lidt træer og lignende grønt får vi først i det øjeblik, næste fase af Arden Bycenter realiseres, erkender formanden for udvalget for teknik og miljø. 11 af "Arbejdstorvets" parkeringspladser placeres langs fortovet rundt om den Spar Nord-bygning. To af pladserne er forbeholdt henholdsvis til handicappede og til motorcykel. Andre syv pladser ligger nær telefoncentralen, hvorfra TDC har afstået halvanden meter friareal. Endelig kan der parkere to bilier bag apoteksudsalget, der åbner til april. Arbejdsgruppe mødes På tirsdag mødes udvalget med den arbejdsgruppe på cirka 20 borgere, som har været med til at udforme forslaget til en midtbyplan og til retningslinier for skiltning og facader i Arden. Gruppen blev lovet et møde efter offentlighedsfasen, såfremt der indløb væsentlige indsigelser mod midtbyplanen. Og det har unægtelig været tilfældet. Specielt utilfredshed med utilstrækkelige p-muligheder i bycentret har præget de 13 indsigelser. Den kritik ser nu ud til at vinde indpas i et bytorv forandret til arbejdstorv. Arbejdsgruppen får herefter muligheder for at præge visionerne for den resterende del af bycentret, som der foreløbig ikke har meldt sig investorer til at gennemføre.