Aalborg

Fra De Smithske til Desmi

I daglig tale har pumpevirksomheden De Smithske længe heddet Desmi, altså en sammentrækning af det første, udtalt som desmerdyret. Men for fremtiden er Desmi også selskabets officielle navn. Ifølge administrerende direktør Henrik Sørensen er det en velovervejet beslutning at skifte navn, idet der er knyttet meget nostalgi til firmanavnet A/S De Smithske, der nu vil blive registreret som selskabets binavn. Selskabet blev grundlagt i 1834, hvor Guldsmed Henning Smith ved kongeligt privilegium fik tilladelse til at drive jern- og metalstøberi i Aalborg. I 1875 blev selskabet registreret som aktieselskab med nummeret 538, og det bemærkes, at det er samme juridiske enhed, der i dag fremstår som Desmi-koncernen. Navneskiftet er ifølge Henrik Sørensen mest besluttet for at undgå navneforvirring mellem det officielt registrerede firmanavn og det firmaet kaldes i det daglige. - Vi satser stærkt på at styrke vores markedsposition og på at vinde markedsandele, og her er det vigtigt, at der er klarhed i budskaberne, vurderer Henrik Sørensen, der hæfter sig ved, at Desmi klinger godt, uanset hvilket sprog det udtales på.