Gymnasiale uddannelser

Fra Dronninglund til Fjerritslev

Per Beck, lektor i erhvervsøkonomi, skal lede Fjerritslev Gymnasium

DRONNINGLUND/FJERRITSLEV:Den nye rektor på Fjerritslev Gymnasium er udpeget. Han hedder Per Beck, er 56 år og har siden 1980 arbejdet på et andet landgymnasium, Dronninglund Gymnasium, hvor han underviser i erhvervsøkonomi. - Vi er fuldstændig enige i skolebestyrelsen om, at han er den rette mand, siger bestyrelsesformand Søren Dam. - Per Beck har stor erfaring fra systemet og har været rektors stedfortræder på Dronninglund Gymnasium i mange år. Det har været vigtigt for os, at vi får en erfaren person, som kender til forholdene på et gymnasium af samme slags som vores, forklarer Søren Dam. Han tilføjer, at ansøgerfeltet på 13 havde mange gode bud på jobbet, og at bestyrelsen valgte fire ud til samtale. - Det var også kendetegnende for ansøgerne, at de stort set alle var over 50 år. Det behøver jo ikke være dårligt, men det var i hvert fald vilkårene i dette tilfælde. Søren Dam oplyser, at den nye rektor tiltræder 1. marts næste år. - Han vil gerne forlade sit nuværende job på en ordentlig måde, og det har vi forståelse for. Indtil Per Beck tiltræder varetager lektor Olfert Andreasen fortsat lederjobbet på Fjerritslev Gymnasium. Det er han ikke uvant med. Det samme gjorde han i 2003-2004, efter at skolens første rektor, Henning Galmar, var gået på efterløn, og til hans efterfølger, Poul Brønfeld, tiltrådte. Brønfeld vendte efter kun tre år i jobbet tilbage til Sjælland af familiemæssige årsager, og Olfert Andreasen har fungeret som leder siden sommerferien.