Fra dyr til billig affaldsvarme

AVV er nu den størsteleverandør af fjernvarme

AVVs forbrændingsanlæg er den største leverandør af fjernvarme. arkivfoto: bente poder

AVVs forbrændingsanlæg er den største leverandør af fjernvarme. arkivfoto: bente poder

HJØRRING:Kort efter at det store naturgasfyrede varmeværk stod færdigt i 1997, var affaldsselskabet AVV også klar med et nyt forbrændingsanlæg. Det skabte megen debat at varmeforsyningen blev forpligtet til at af aftage varme fra anlægget. Det var dengang dyr varme, men siden er det i forhold til andre varmekilder blevet meget billig varme. AVV er med 40 procent derfor i dag den største leverandør af fjernvarme til Hjørrings forbrugere. Kontrakterne er løbende blevet udvidet. Da AVV får mest affald ind om sommeren, når varmeforbruget samtidig er mindst, blev det i 1999 undersøgt om der kunne etableres et stort varmelager, hvor man kunne gemme det varme vand i form af damp. Man kunne simpelthen grave et stort hul i jorden på 100.000 kubikmeter, som skulle isoleres. Princippet virkede godt nok, men det viste sig ikke at være rentabelt så ideen blev opgivet.