Fra elfenbenstårn til vidensbank

Museum vil ned fra piedestalen, ud til borgerne og ind som en naturlig del af vores liv

"De higer og søger, i gamle bøger". Sætningen fra Oehlensschlægers klassiske digt "Guldhornene" er symbol for danskernes søgen efter fortiden. Men støvet fra de gamle bøger, der traditionelt forbindes med museer, skal blæses væk. Det mener den nye leder af Museumscenter Aars, der er ved at søsætte en række projekter, der helt kan ændre vores opfattelse af, hvad et museum er for noget. - Et museum har ofte levet sit eget liv, som om det har været i et elfenbenstårn i forhold til samfundet. Jeg vil godt være med til at sprænge elfenbenstårnet og komme ud blandt borgerne, siger Broder Berg. Forpligtelsen gælder i høj grad registrering af bevaringsværdige ting. Den er klippefast når man er statens museum, og Vesthimmerlands muld er et af de første steder man kigger efter svar, når der er spørgsmål om Danmarks fjerne fortid. Men man skal også formidle. Og det skal der gøres mere ved. - Den største opgave, vi står overfor på museet i de kommende år, er at opbygge netværk. Vi skal komme borgerne og deres behov i møde, er Broder Bergs bud. Det er en af grundene til at der kommer en del udstillinger med nyere lokalhistorie , ofte i samarbejde med den ni lokalhistoriske arkivers ildsjæle. Den første - om Aars hovedgades historie - blev åbnet i lørdags. Siden kommer der formentlig noget om andre af Vesthimmerlands byer, for eksempel om stationsbyernes historie. Et stort og meget anderledes projekt løber af stabelen til maj. Via en campingvogn besøger museet mindst 40 steder i kommunen sommeren over for at tale med kulturarv med borgere. Gerne nogle af dem, der ikke kommer på museet, men som måske kan se en ide med det. - Vi laver det i samarbejde med Sæby Museum, så vi kan se om der er forskel på folks holdning deroppe og hernede. Og det er noget der er opmærksomhed om. Et tredje museum har allerede spurgt om de må låne campingvognen, når vi er færdige, forklarer Broder Berg entusiastisk. Kulturarvstyrelsen har betænkt projektet med 400.000 kroner og ser med stor interesse på forløbet. Mange museer har eksperimenteret med ny teknologi til formidling, men at lirke ved roden af museumsbegrebet er sjældent. "Et fantasifuldt og spændende projekt, som på en nyskabende måde inddrager borgerne i museets arbejde og er med til at skabe lokal identitet og stolthed", står der således på Kulturarvstyrelsens hjemmeside. Når Broder Berg tænker på institutionens opgave i fremtiden, så bruger han ikke et gammelt græsk ord som "museion" til at beskrive den. - Jeg tror at et ord som "vidensbank" meget bedre vil beskrive det. Et museum bliver et sted hvor man finder de oplysninger om fortiden, som man nu ønsker sig, siger Broder Berg. Ikke at han som sådan har noget mod ordet museum. Den græske rod af ordet betyder noget i retning af "et sted hvor man kan se ting". Men ligesom vi ikke gør alt ligesom grækerne, vil fremtidens form bliver anderledes end vores. Når stort set alt i samfundet gennemgår store forandringer, så må begrebet museum følge med. - Vi skal stadig have udstillinger. Men jeg forestiller mig, at man går på museum - eller i vidensbanken - når man for eksempel vil vide hvad der egentlig er med den gravhøj udenfor byen, hvorfor nu det var, at en virksomhed lukkede eller lignende. Med tiden kommer en stor, lokalhistorisk database, der dækker hele kommunen og forbinder dens arkiver forhåbentlig op at stå. Så kan man via computer selv hente den meste viden ud med få klik.