Fra en fugls synspunkt

"Gertrud Vasegaard: En fugl og ikke ornitolog"

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Keramik af Gertrud Vasegaard.

Henning Jørgensen, professor i politologi ved Aalborg Universitet, har ikke kun skrevet fagbøger inden for sit eget felt, han har også flere gange skrevet om kunst. I 2009 kom bogen "Kunsten og Aalborg Universitet", hvor han gennemgik de indkøbte kunstværker til udsmykning af universitetets mange bygninger gennem 30 år. Med denne nye bog afslører han sin passion: keramik af Gertrud Vasegaard, en af det 20. århundredes store, danske keramikere. Passionen folder han ud over 300 bogsider. Allerede første gang Henning Jørgensen så keramik af Gertrud Vasegaard, blev han betaget af dens helhed af materiale, form, farve og dekoration. Interessen udviklede sig til et personligt venskab, der holdt helt frem til Gertrud Vasegaards død i 2007. Bogen handler om at fange fuglens flugt, både ved at beskrive Gertrud Vase- gaards liv og levned, og også - og især, ved at kigge på hendes keramik gennem alle årene. Og Jørgensen er passioneret. Og hvis man kan tale om, at passioner kan have en bagside, så er der her tale om, at det giver sig udslag i alt for mange gentagelser. Det trætter lidt, men til gengæld er der mange gode og skarpe indsigter i den fint udstyrede bog. Ikke bare om hovedpersonens keramik, men også om hvad andre har sagt og lavet på feltet. Gertrud Vasegaard sagde selv, at hun ikke var ornitolog, men fugl, og derfor ikke så interesseret i at skildre, hvad det var hun gjorde, når hun arbejdede, men mere at vise det værk, der stod færdigt foran publikum. Og når "ornitologen" Jørgensen fremdrager begivenheder og kriser og andet fra Vasegaards liv, så er det altid sobert indfanget og "ringmærket" og altid kun for at vise, hvilken betydning det eventuelt får for hendes kunst. Som hendes familiebaggrund i det bornholmske og arving til L. Hjorths Terracottafabrik på farens side og fra moren Johanne Tvede Bruhn, der var malerinde fra Kristian Zahrtmanns skole i København, hvor de, der ikke ville følge "akademiets gamle veje" gik. Gertrud blev elev i keramikklassen på den nyoprettede Kunsthåndværkerskole i København, og her fik hun venskaber med kunstnere som Ejler Bille, Richard Mortensen og Sonja Ferlov, der senere blev store navne inden for den danske kunstscene, men som alligevel ikke smittede af på Gertrud, som fastholdt sin egen særlige stil. Hun oprettede først i 30'erne værksted sammen med søsteren Lisbeth, der var blevet gift Munch-Petersen. Og hun arbejdede senere sammen med sine to ægtefæller, først Vasegaard og senere Rode, der også fik hende ind i Bing og Grøndals produktion. De sidste mange år arbejdede hun sammen med datteren Myre. Bogen giver et flot overblik over Gertrud Vase- gaards værk fra de første ting fra 1930'erne og frem til de sidste værker, som hun lavede ganske få år inden sin død i 2007. Men forfatteren vil mere. Han vil vise, at Gertrud Vasegaard er én af det 20. århundredes største, danske kunstnere, og at hendes værk er både klassisk og tidløst. Nutidigt og nærværende. Karakteristisk for hendes stentøj er de basale beholderformer, understreget af en enkel geometrisk dekoration. Forfatterens passion brænder igennem, som en forelskelse i det beskrevne. Bivirkningen er, at objektivitet og overblik kan synes indskrænket sine steder. Men det tilgiver man, for det skaber en sanselighed i hans indfangning af keramikkunsten, som er lige så vanskelig at beskrive, som det er at fange fuglens flugt. Masser af illustrationer løfter oplevelsen, og det er et fint træk, at de beskrevne værker vises på samme side, som de behandles. Det gør det til en lystlæsning. De mange fotos og noter og litteraturlisten gør den til en sand guldgrube for alle keramikelskere. En stor skat i dansk kunst er her for første gang kortlagt og fremlagt. Troels Laursen kultur@nordjyske.dk Henning Jørgensen: "Gertrud Vasegaard" Rigt illustreret i farver. 334 sider, 200 kr. Bogen er udgivet i forbindelse med udstillingen: "Gertrud Vasegaard på Holstebro Kunstmuseum".