Lokalpolitik

FRA FAR TIL SØN

{ En borgmesterpost kan juridisk set ikke gå i arv. I Fjerritslev nåede far og søn imidlertid at besætte posten i løbet af kommunens 36 leveår. Olav Larsen var borgmester i otte år. Da han trådte af, blev sønnen Otto Kjær Larsen valgt til kommunalbestyrelsen og - senere igen, i 1998 - til, hvad der skulle vise sig at være Fjerritslevs sidste borgmester.