EMNER

Fra fem amter til ét

Når Region Nordjylland træder i funktion 1. januar 2007, består det af hele Nordjyllands Amt samt dele af Viborg Amt og en mindre bid af Århus Amt. Disse amter har eksisteret siden 1970. Indtil 1970 var de nævnte amter delt i flere, mindre amter. Og Region Nordjylland dannes, hvis man ser på kortet op til 1970, af hele de gamle Hjørring og Aalborg Amter samt næsten hele Thisted Amt, en langt mindre del af Viborg Amt og en anden mindre del af Randers Amt. Sådan så billedet ud, indtil Nordjyllands Amt blev dannet. Indtil da omfattede amterne en række herreder (sammenslutning af sognekommuner) samt et antal købstæder, altså bykommuner: Hjørring Amt Hjørring Amt eksisterede fra 1793 til kommunalreformen i 1970, da det blev en del af Nordjyllands Amt. Hjørring Amt bestod af syv herreder: [ Børglum Herred [ Dronninglund Herred [ Horns Herred [ Hvetbo Herred [ Læsø Herred [ Vennebjerg Herred [ Øster Han Herred @Brød.9.u-indryk: I Hjørring Amt lå købstæderne Hjørring, Brønderslev, Sæby, Frederikshavn og Skagen. Aalborg Amt Aalborg Amt hørte i middelalderen under Himmersyssel, dog hørte Kær Herred (nord for Limfjorden) under Vendsyssel. I 1542 blev det til Aalborghus Len, og efter forskellige omrokeringer oprettedes Aalborg Amt i 1793. Aalborg Amt bestod af følgende otte herreder: [ Fleskum Herred [ Gislum Herred [ Hellum Herred [ Hindsted Herred [ Hornum Herred [ Kær Herred [ Slet Herred [ Aars Herred @Brød.8.note: I Aalborg Amt lå købstæderne Aalborg, Løgstør, Nibe og Nørresundby. Thisted Amt Thisted Amt bestod indtil 1970 af syv herreder: [ Hassing Herred [ Hillerslev Herred [ Hundborg Herred [ Morsø Nørre Herred [ Morsø Sønder Herred [ Refs Herred [ Vester Han Herred I 1970 blev Thisted Amt delt mellem tre amter: Det nordøstlige hjørne indgik i Fjerritslev Kommune i Nordjyllands Amt. Fem sogne i sydøst blev til Thyholm Kommune i Ringkjøbing Amt (der nu som det eneste af det gamle Thisted Amt vil indgå i Region Midt). Langt den største del blev til fire kommuner i Viborg Amt: Hanstholm, Sydthy, Thisted og Morsø. De tre førstnævnte lægges sammen til én kommune, Thisted Kommune, mens Morsø fortsætter uændret. Begge disse nye kommuner indgår i den kommende Region Nordjylland. Viborg Amt I et af amtets 12 herreder, Rinds Herred, lå den nuværende Aalestrup Kommune. En del heraf indgår fra 1. januar i Vesthimmerlands Kommune og dermed i Region Nordjylland. Randers Amt Randers Amt oprettedes i 1793. Amtet bestod af 11 herreder, heriblandt Onsild Herred og Nørhald Herred. Amtet bestod af købstæderne Randers, Hobro, Mariager, Grenå og Ebeltoft. Randers Amt blev i 1970 en del af Århus Amt bortset fra nogle af de nordligste dele af amtet, der indgik i Nordjyllands Amt. Det var en del af Onsild Herred (bl.a. Hobro) og en lille del af Nørhald Herred (Glenstrup), der gik til Nordjylland. Resten - herunder Mariager Kommune - gik til Århus amt. Nu vender en del af Mariager Kommune tilbage til Nordjylland som en del af Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.