Fra Gjøl Bjerg til "De blå bjerge"

En landskabelig smuk tur til højdepunkter og udsigter i Han Herred

Fra Aabybro kører vi ad hovedvej 11 mod Aalborg, indtil skiltet viser til højre mod Gjøl. Turen går gennem den 3 km lange hovedgade, og måske vil du lige ned til den hyggelige havn, der blev berømt ved tv-serien om Hans Kirks "Fiskerne". Oprindelig var Gjøl en ø. Ved landindvindinger blev den imidlertid landfast med Vendsyssel, og det skete så sent som i 1940. Fra det 16 m høje Gjøl Bjerg eller Bjerget, som de lokale kalder det, er der en flot udsigt ud over Limfjorden og vildtreservatet Vejlen eller Ulvedybet, som det også hedder. Herfra kan man se det rige fugleliv. Fra Bjerget kører vi over dæmningen til Oksholm, der ligesom Gjøl var en ø langt op i tiden. Der er sikkert ikke mange, der tænker på, at Brovst midt inde i Han Herred var en havneby. Den højtliggende moræneø krones af Oxholm Skov, og gennem landsbyerne Østerby og Hammershøj kommer vi til Oxholm Mølle, hvorfra der er udsigt over Limfjorden og til de mange vindmøller ovre på Himmerland. Den stråtækte, hollandske mølle, der blev opført i 1857, er fuldstændig istandsat. Den var i drift indtil 1923. I 1970"erne var den nærmest en ruin. Godsejeren på Oxholm forærede den og grunden til en selvejende institution, og så gik man i gang med restaureringen, så den kunne genindvies i 1986. Møllen står i ca. 25 meters højde. Lidt længere fremme kommer vi til herregården Oxholm og til kirken, der er en af Danmarks få privatejede kirker. Drej til venstre ved herregården og godt 600 m fremme til højre til Vesterby, hvor vi drejer til højre mod Torslev og videre mod Aggersund. 2,3 km efter kirken i Torslev går en stikvej til venstre til Hvissehøj og Blushøj. Flot jættestue Hvissehøj er en imponerende og bemærkelsesværdig jættestue, idet den har ikke mindre end tre kamre af kæmpemæssige sten. Udsigten skal man have fra Blushøj i de meget smukke Alsbjerg Bakker, der rejser sig fra de inddæmmede engarealer til en højde af 54 m på Blushøj. Navnet fortæller, at den har været en bavnehøj, altså en af de høje, hvor man lavede bål, når man skulle kommunikere med hinanden i for eksempel ufredstider. Så tændte man bål fra bavnehøj til bavnehøj. Det var datidens telegrafsystem. Det var særdeles effektivt. Historikere har regnet ud, at man kunne "telegrafere" fra den ene ende af Jylland til den anden på forbavsende kort tid – et spørgsmål om timer. Tilbage til vejen og til venstre. Godt en kilometer fremme til højre mod Bonderup og videre mod Husby, hvor vi drejer til højre til Husby Hole. Her i dette område udkæmpedes to store slag i midten af 1400-tallet. Baggrunden var, at adel, kirke og borgerskab havde afsat unionskongen Erik af Pommern, der efterfulgte dronning Margrethe I, og man indsatte Christoffer af Bayern i stedet. Det rejste de danske bønder til et oprør, og det hele begyndte i Vendsyssel. Man ville have Erik af Pommern tilbage, og her ved Husby Hole vandt bondehæren en stor sejr over kongens hær. Men blot en måned senere mødte bondehæren en ny hær ved Skt. Jørgensbjerg lidt syd for Husby Hole, og den slog de vendsysselske bønder eftertrykkeligt. Der er rejst en stor mindesten ved den historiske kløft Husby Hole. Vil du nyde udsigten fra det højeste punkt i det fredede område, må du ud på en lille vandretur til kæmpehøjen Skårhøj, der er 59 m. Du går stik nord og den ligger på højre side af vejen. Herfra er der en flot udsigt over Han Herred. Fuglefjeldet Nu fra Husby til Skerping og ad hovedvej 29 mod Fjerritslev og videre af vej 569 til Vester Torup, hvor vi drejer til højre til Vester Torup Klitplantage. Blot 150 m inde i plantagen går vejen til venstre gennem skoven og til Bulbjerg. Det er tilladt at køre på denne vej. Det er en tur på omkring 9 km. Bulbjerg er på det højeste 47 m, og her går amtsgrænsen mellem Nordjylland og Thy. Det er et af Danmarks få fuglefjeld. Man kan se, hvordan riderne har dannet kolonier på den lodrette kalkstensvæg. Her er også mallemukker og svaler. Ude i vandet ses resterne af Skarreklit, denne kolos af en limstensklippe, der væltede engang i 1978. Fra Bulbjerg tager vi vejen sydpå mod Vust og derfra til Klim, hvor vi drejer til venstre mod Klim Bjerg. Det er et dejligt naturområde med den gamle kongevej. Klim Bjerg lå engang i tidernes morgen som en ø i stenalderhavet, men nu står det godt og fast på land og med det højeste punkt 31 meter over havet. Bjerget består af kridt eller limsten. Man kan se den store kridtgrav, hvor man har hentet kridtet gennem generationer, og i selve naturområdet, som består af både smuk løvskov og plantage, går der en dejlig natursti. Her kan man se den gamle Kongevej, som engang forbandt Vendsyssel og Thysyssel. Tilbage til landevejen og til Fjerritslev og videre til venstre mod Svinkløv. Omkring 3,5 km fremme kommer du til Hingelbjerge, der er et fredet område, der bestemt er et besøg værd. Nordbjerg er det næsthøjeste punkt i Han Herred på 83 m. Herfra kan man se Bulbjerg mod vest, Rubjerg Knude mod nord og mod syd Limfjorden og den herlige himmerlandske ø Livø. I området findes der ikke mindre end 38 kæmpehøje. Vi fortsætter nordpå og 1,4 km fremme går en vej stik nord kaldet Svinkløvvej. I Svinkløv Plantage drejer vi til venstre ad Sømærkevej kort efter plantørboligen. Herfra går det ad en tysk betonvej fra krigens tid til havet og Svinklovene. Skovklædt ø For årtusinder siden var dette område en skovklædt ø, der med stejle skrænter rejste sig fra stenalderhavet. Tidligere stod skrænterne meget tydeligt uden bevoksning og lignede klovene på et svin, men gennem 1900-tallet blev de mindre synlige på grund af tilvoksning af planter og buske. Andre mener, at ordet kommer af "klev", der kommer af det olddanske "klif", der betyder klippe eller stejl bakke. Udsigten er formidabel, her hvor du står mere end 50 meter oppe. Et herligt sted til den medbragte frokost eller eftermiddagskaffen. Der går en sti, så du kan komme ned til stranden og se, hvordan "klovene" ser ud hernedefra. Her ved Grønnestrand kan du også se landets eneste lyngklædte mølle, og den er et besøg værd. Kør nu tilbage til Svinkløvvej til badehotellet og videre gennem skoven mod Slettestrand. På vejen kommer du forbi Skt. Olavs Kilde, hvor du kan gå op på bakken bagved, og her er der også en flot udsigt. I Slettestrand drejes mod syd og snart er der en vej til venstre til Lien Restaurant og Kunstcenter. Herfra er der en meget flot udsigt mod "bjergkæden" Lien, der i virkeligheden er de gamle kystskrænter mod Jammerbugten. Lien kaldes også "De blå Bjerge", og på en varm sommerdag kan man tydeligt se, at de har et blåt skær. Tilbage igen og til højre, hvor turen går mod øst på den hævede havbund og langs med Liens højdedrag. Snart vises der af mod Fosdalen, og den skal vi lige nå, inden turen slutter. Fosdalen er en perle, og ikke langt fra den første parkeringsplads er der en trappe, der fører op til en flot udsigt. Går du op gennem dalen kommer du op til den kønne Vor Frue Kilde. Længere østpå er der flere udsigter på Lien, men det er der vist ikke tid til i dag - måske kan det være inspiration til en tur en anden gang. Så det var alt for i dag. Tak for turen.