Fra GMO-modstandens frontlinje til Nordjylland

Skotsk landmandsaktivist deltager i Økologisk Landsforenings nordjyske debatmøde om gensplejsning

AARS:En skotsk økologisk landmand, som har været fængslet for sin modstand mod gensplejsede afgrøder, er blandt oplægsholderne, når Økologisk Landsforening mandag 31. oktober holder offentligt debatmøde om det kontroversielle emne, gensplejsning i landbrugsproduktionen, på Kimbrer Kroen i Aars. Mødet er ét blandt fire, som holdes ud over landet. Formålet er at få gang i en dansk debat og bringe udenlandske erfaringer til landet, inden fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) i løbet af de kommende måneder tager stilling til reglerne for gensplejsede afgrøder på danske marker. Alle fire møder får deltagelse af den 53-årige Donnie MacLeod, som er økologisk landmand i Ardersier, Skotland, og formand for den skotske økologi-organisation Highlands and Islands Organic Association. I marts i år var Donnie MacLeod i fængsel i 10 dage, fordi han ikke ville oplyse navnet på en medskyldig i en protestaktion sidste år mod forsøgsmark med gensplejset raps. Aktionen bestod i at trampe et stort X i den pågældende mark. På Økologisk Landsforenings debatmøder vil Donnie MacLeod fortælle om de britiske erfaringer med blandt andet sameksistens mellem gensplejsede og ikke-gensplejsede afgrøder. Hans oplæg vil blive tolket. En anden deltager i møderne bliver en konventionel svensk landmand. I Sverige har det konventionelle landbrug i lighed med økologer overalt i verden valgt at sige nej til gensplejsede afgrøder i alt foder. Den svenske repræsentant vil fortæller om den svenske strategi og dens baggrund. Debatmødernes tredje oplægsholder bliver Økologisk Landsforenings formand Knud Erik Sørensen eller næstformanden Henrik Refsgaard. De vil give et overblik over den aktuelle situation i Danmark og et rids af de forskellige muligheder for fremtiden. Økologisk Landsforening er imod gensplejsning af såvel planter som dyr. Foreningen mener, at produktionen af gensplejsede afgrøder undergraver både forbrugernes og de økologiske landmænds mulighed for frit at vælge de gensplejsede afgrøder fra, og foreningen spillede en central rolle i den intensive lobbyindsats, der i 1999 sikrede EU-forbuddet mod brug af gensplejsning i økologisk produktion. Foreningen koordinerede lobbyarbejdet fra økologiske, forbruger- og miljøorganisationer i de 15 EU-lande. Der er politisk og økonomisk sprængstof i emnet. Multinationale fødevare- og kemikalekoncerner presser på for at åbne for teknologien, der med et snuptag under elektronmikroskop kan udstyre planter med bestemte egenskaber - ofte nævnt er evnen til at tåle ukrudtsmidlet Roundup. Det var netop den egenskab, frøfirmaet DLF-Trifolium udstyrede en dansk fodersukkerroe med i et forsøg for et nogle år siden. Projektet blev stoppet efter en sæson med forsøgsdyrkning hos udvalgte landmænd. Fra helt anden side fremhæves GMO-teknologien som et middel i kampen mod sult i den tredje verden. Dette synspunkt er bl.a. den netop fratrådte direktør for FN-organisationen IFPRI, nordjyden Per Pinstrup-Andersen, talsmand for, dog ingenlunde ukritisk. Debatmødet i Aars er åbent for alle, men henvender sig især til landmænd, økologiske såvel som konventionelle. Tilmelding kan ske til Økologisk Landsforening senest på tirsdag.