Fra grænsekamp til fredelig sameksistens

VRÅ:Traditionen tro holder Grænseforeningen for Vrå og Omeng genforeningsfest søndag eftermiddag, 15. februar. Her fejres afstemning den 10. februar 1920, hvor Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark. Sydslesvig forblev imidlertid tysk, så til genforeningsfesterne sender man også en tanke ned til det danske mindretal syd for grænsen. Genforeningsfesten holdes i Vrå Sognegård, hvor grænseforeningen disker op med kaffe med boller og ”torte” som det sig hør og bør. Sangen kommer også næsten af sig selv, men talen er noget ud over det sædvanlige, idet det er lykkedes at få Dieter Küssner til at komme på besøg. Dieter Küssner er grænselandsbarn, kendt af mange som forstander for Jaruplund Højskole, det danske mindretals højskole i Sydslesvig. Han er dog også godt kendt med Vendsyssel. Han har været feriebarn her (det har han også lovet at fortælle om) og senere elev på Vrå Højskole. Tilknytningen til landsdelen har han ønsket at bevare ved at købe sig et sommerhus heroppe. Hans besøg har forøget aktualitet, idet han for nylig blev valgt som formand for SSF - Sydslesvigsk forening, der rummer de ca. 50.000 dansksindede, der bor i Sydslesvig i dag. Hans emne vil denne dag være ”Fra grænsekamp til sameksistens”. I foredraget vil han komme ind på hvordan Danmark og Tyskland siden 1955 har formået at udvikle en forbilledlig samlivsmodel mellem flertal og mindretal, udtrykt i Bonn-København erklæringerne. Etableringen af en sindelagsgrænse mellem Danmark og Tyskland har sikret det gode naboskab mellem Danmark og Tyskland, der i 100 år før disse aftaler levede sammen som hund og kat.