Fra Himmerrige til Hirtshals

Hirtshals nye præst bytter to små landsogne ud med kaldet i Hirtshals og Emmersbæk

EMNER 14. september 2002 08:00

HIRTSHALS: Han har og har haft sin gang i Indre Mission, og han står ved det, han står for. Han er sig fuldt bevidst, at alle skal kunne komme i kirken, og at han er præst for hele menigheden. - Jeg føler, jeg kan møde andre ved at vedkende mig mit ståsted. Dermed kan jeg også lade mig inspirere af andre og lære af dem, siger 43-årige Bjarne Hougaard, der 1. september blev indsat som sognepræst ved Hirtshals kirke ved festlige ceremonier i såvel Emmersbæk - som Hirtshals Kirke. Bjarne Hougaard kommer fra en stilling som sognepræst i Hvam og Hvilsom. To små sogne ved hovedvej 13 mellem Viborg og Aalborg. - "Paradis" kaldte vi det med henvisning til, at vi jo boede i Himmerland eller Himmerrige, siger han. En omvæltning At forlade det milde, runde og frodige Himmerland/rige efter 13 år for at slå sig ned i Hirtshals er noget af en kolbøtte at slå. - Vi var vældig glade for at være i Hvam og Hvilsom, men vi har også hele tiden vidst, at vi på et tidspunkt skulle videre til noget andet. At jeg valgte at søge stillingen i Hirtshals skyldtes først og fremmest, at vi ønskede at komme til noget helt andet og mere bypræget. Men også til et sted, hvor der er tradition for en god opbakning til det at bruge kirken, siger Bjarne Hougaard. Og det er noget af en omvæltning. Foruden de synlige landskabelige og vindklima-mæssige forskelle på Himmerland og det nordvestlige hjørne af Danmark har Bjarne Hougaard tillige byttet to små landsogne med hver sin middelalderkirke og hvert sit menighedsråd ud med to forholdsvis nye kirker med ét fælles menighedsråd. Hirtshals kirke er fra 1908 og Emmersbæk kirke fra 1983. - Mens jeg i de to små landsogne ligesom kunne kalde det min kirke, hvor jeg var med i alt muligt, der foregik, så må jeg nu samarbejde med kolleger og med et langt større personale. Jeg må f.eks. vænne mig til, at der kan foregå arrangementer og ting i kirken, som jeg ikke lige har fuldt styr på. Men det tror jeg sagtens kan lade sig gøre. Jeg er i hvert fald indstillet på at få etableret et så godt samarbejde som muligt, siger Hirtshals Kirkes nye sognepræst. Familien Han er født på landet og flyttede som 10-årig til Stoholm mellem Skive og Viborg. Hans far var landmand og senere graver, men der har ikke tidligere været præster i familien. - At jeg ville være præst gik op for mig, da jeg efter studentereksamen var på højskole. Da min kone imidlertid endnu var under uddannelse, kunne vi ikke sådan flytte til Århus, så jeg havde et år med forfaldende arbejde på fabrik, i butik og hos en tømrer, inden jeg begyndte på teologistudierne, fortæller han. Han er gift med Anne Marie, som er kontorassistent og de sidste seks år har arbejdet på et revisorkontor. Sammen har de tre sønner. Den ældste Johannes, er 22 år bosat i København, hvor han netop er begyndt at læse til farmaceut. Christian på 18 bor i en ungdomslejlighed i Viborg og går i 3.g på Viborg Katedralskole. Den yngste, Tobias på 12 år, får som hjemmeboende fuldt ud at mærke forskellen på at bo i det milde Himmerland og det barske nordvestvendsyssel. Han er begyndt på Hirtshals skole og er ifølge faderen faldet godt til. - Vi er i det hele taget blevet modtaget særdeles godt, og vi nyder at flytte ind i en nyrestaureret præstegård, siger Bjarne Hougaard. Forventningerne Den nye sognepræst forventer, at skiftet først og fremmest betyder mere arbejde, mere koordinering. F.eks. har han nu to hold konfirmander, men det glæder han sig over. - Det er måske den del af arbejdet, jeg glæder mig mest til. Konfirmationsforberedelsen finder jeg meget vigtig. Det er jo den generation, der skal føre traditionerne videre. Mens han var i Himmerland havde han hver søndag to gudstjenester. Det bliver nu anderledes. I Hirtshals bliver det almindelige én ugentlig gudstjeneste og højst to.Til gengæld bliver der mange flere kirkelige handlinger som begravelser og bryllupper. Men det har den nye præst det godt med. Han har bestemt ikke noget imod, at der er noget at tage fat på. At der ligger noget og venter til ham, har han det helt fint med. Og han føler allerede, at lokalsamfundet bakker op. Det forventede han nu også. - Det er vigtigt, at vi ikke bliver for professionelle. Vi skal hele tiden være åbne for at bruge og lære af andres erfaringer, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...