Fra jord til bord i Kina med nordjysk hjælp

NORDJYLLAND:Kina har verdens største svineproduktion, Danmark den mest avancerede, og Nordjylland har en stribe leverandører af udstyr og løsninger. Der er basis for samarbejde og forretning, og en langsigtet nordjysk satsning er nu ved at bære frugt. En delegation fra Kinas landbrugsministerium, myndigheder i flere provinser samt fra svineindustrien indledte i går et ugelangt besøg i Nordjylland, som kan munde ud i konkrete ordrer om rådgivning og leverancer. Alene i Nord- og Vestjylland ligger en snes ledende producenter af teknologi til fødevaresektoren. Konferencen IgnitionFood Conference i denne uge udspringer direkte af de kontakter, som blev skabt på det store virksomhedstræf Scandinavia-China Partnership i Aalborg i 2004. Efter flere rejser frem og tilbage aftalte en delegation under ledelse af Aalborgs kommunaldirektør Jens Kristian Munch og kontorchef Stig Norsk, Norddanmarks EU-kontor, med de kinesiske myndigheder og industri en række konkrete samarbejdsområder: fødevaresikkerhed fra jord til bord indenfor svineproduktion, salg af procesudstyr til fødevaresektoren i Kina samt etablering af partnerskaber mellem danske og kinesiske virksomheder. På området fødevaresikkerhed er det tanken at etablere et pilotprojekt omfattende to-tre svinefarme, et slagteri og nogle butikker. Det omfatter blandt andet leverance af it-teknologi, udarbejdelse af en kvalitetsmanual samt uddannelse af landmænd og ansatte i industri og distribution. Under opholdet i Danmark besøger kineserne en svinefarm i Aalborg, Danish Crowns storslagteri i Horsens, Tican i Ansager og Landbonord i Brønderslev. Kineserne satser på at hente ekspertise i Danmark indenfor husdyrvelfærd, miljø, slagtning, forarbejdning og gødningshåndtering. Oplagt samarbejde For gårdejer Lindhart B. Nielsen, Løgstør, formand for Landsudvalget for Svin, er det oplagt at samarbejde med Kina. - Vi er nødt til at udvikle en masse teknologiske løsninger på miljø, lugt og genetik, hvis vi skal forblive førende i verden. Det er dyrt, og vi er nødt til at tjene mere på det, end vi kan herhjemme, så det er oplagt at gå til verdens største svineproducerende land. Han ser ikke Kina som en trussel på de danske eksportmarkeder for svinekød. - Tværtimod. Med udviklingen i Kinas industri søger folk hertil, befolkningen bliver rigere og spiser mere kød, og man får de kommende år nok at gøre med at brødføde sin egen befolkning, siger han. Dansk svinesektors samarbejde med Kina går helt tilbage til 1970’erne og omfatter også forskningens mest avancerede områder. Svinets gener er kortlagt i et samarbejde mellem forskere i Danmark og på universitetet i Beijing. - Her er grunden lagt til et utroligt frugtbart samarbejde, siger Lindhart B. Nielsen.