Færøerne

Fra konen i mosen til Grønland og Færøerne

DRONNINGLUND:Ældre Sagen i Dronninglund har sendt program ud for 2009. Første arrangement er tirsdag 13. januar i Sognegården. Her kommer politiassistent Ulrik Eriksen og fortæller om sit arbejde her og på Grønland. I februar kommer Birthe Frederiksen fra Kongerslev og fortæller om "Husmandskonen i mosen". Det foregår den 10. - ligeledes i Sognegården. 10. marts lægger Sognegården lokaler til pastor Torben Johannesen fra Klim, som kommer og fortæller om en rejse til Færøerne i tekst i billeder. 14 dage senere er der årsmøde med valg. Der er gratis adgang og beværtning for medlemmer, hvor der serveres gule ærter. Der er ikke tilmeldingspligt, men ønsker man at spise, skal det meldes inden 19. marts. Søndag 19. april er der fællessang og musik ved Asta Nielsen og Peter Bandholm. Det foregår i Margrethelund. Tirsdag 19. maj kommer tidligere forstander Finn Jacobsen, Hørby, og giver et foredrag med lysbilleder om de fire årstider. Midt i juni, den 16. er der miniudflugt til Godthåb Hammerværk. Der er rundvisning på værket, og kaffe i cafeteriet, hvor der fortælles om firmaets historie. Tilmelding senest 10. juni. Juli er sommerfri for arrangementer, men tirsdag 11. august er der sommerudflugt. Nærmere program følger. 8. september kan man i Sognegården høre Anna Walbom fortælle om Dansk Vestindien og slavernes kår. 6. oktober fortæller Spar Nords direktør on Danmarks finansielle tilstand, og 8. november er der efterårshygge ved De Småborgerlige Gårdsangere. 10. december er der julefrokost i Hjallerup Idrætscenter med underholdning, sang, musik og lotteri. Der kan forekomme ændringer i programmet. Alle arrangementer i Sognegården koster 20 kroner, og inkluderer entre og kaffe.