Fra krigertid til bondefællesskab

ROMAN Ole Henrik Laub: "Vibens skrig" # # # # ¤ ¤ Det er et større projekt, Ole Henrik Laub nu har kastet sig ud i. "Vibens skrig" er første bind af seks planlagte i Laubs saga om forvandlingen af et vikinge- og krigersamfund til et bondesamfund, der baserer sig på kongemagt og landsbyfællesskab. Og det er atter en spændende roman om en heros, her fra Svend Estridsøns tid, dvs. det 11. århundrede. I "Vibens skrig" skildres trællesønnen Regnar som en pædagogisk idealfigur. Han vokser op side om side med den iltre, magtsyge og selvbevidste høvdingesøn Bråthe, hvis far, pengepugeren Bodja, genoplever sine plyndringstogter i bl.a. Normandiet, hvor han i et kloster møder en smuk, ung mand. Den oplevelse følger ham livet igennem, og den fører ham ind i en selvransagelse, der ender med, at han erkender, at han er en ransmand. Han fastholder imidlertid sin tro på de gamle guder, men i en snestorm møder han igen den unge mand med et kors, umiddelbart før han dør. Hans søn gennemtrumfer, at hans ligfærd sker på gammeldags vis. Langsomt trænger kristendommen frem, nænsomt fortolket af den moderate munk Anselm. Som negativ modvægt er den griske Lothar, der kun tænker på egen vinding. Ind i denne fortælling er så blandet en kærlighedshistorie mellem Regnar og den smukke Blia. Sammen med munken forlader de den nedbrændte landsby for at begynde et nyt liv i en ny verden med en anden form for fællesskab under kongens beskyttelse. Højeste norm sejrer! Laub har gjort sit forarbejde til denne historiske roman: Her er brogede billeder af plyndringstogterne, og her er beskrivelser af tidens sæder og skikke med hingstekampe og dueller, alt sammen med til at give bogen farve og liv. At der så også viser sig et poetisk gemyt i de lyriske indslag, giver kun bogen yderligere lød og intensitet: "Fjerlette skyer driver for solen. Fjorden ligger hvid og blank. På begge sider hvælver de store skove sig rugende drømmeagtige og dybe." Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Ole H. Laub: "Vibens skrig" 245 sider, 249 kr. Hovedland. Udkommer i dag