Frederikshavn

Fra krigszoner til stålby

Frederikshavn tiltrækker stadig mere stålproduktion og mænd af stål

Sø­ren Bo Jør­gen­sen har sagt farvel til job­bet hos Hæ­rens Hovedværksted i Hjør­ring og hyp­pi­ge ud­sen­del­ser til ver­dens brænd­punk­ter for som pro­duk­tions­chef i Frederikshavns ny­este stål­virk­som­hed på det mere fre­de­li­ge Sand­holm at sty­re ar­bejds­op­ga­ver­ne med præ­fa­bri­ka­tion af stål­ord­rer til den ma­ri­ti­me in­dus­tri. Foto: Eva Sei­der

Sø­ren Bo Jør­gen­sen har sagt farvel til job­bet hos Hæ­rens Hovedværksted i Hjør­ring og hyp­pi­ge ud­sen­del­ser til ver­dens brænd­punk­ter for som pro­duk­tions­chef i Frederikshavns ny­este stål­virk­som­hed på det mere fre­de­li­ge Sand­holm at sty­re ar­bejds­op­ga­ver­ne med præ­fa­bri­ka­tion af stål­ord­rer til den ma­ri­ti­me in­dus­tri. Foto: Eva Sei­der

FREDERIKSHAVN:Antallet af stålvirksomheder i Frederikshavn er i vækst, og det i en grad, at der forventet næste år vil blive langet mere stål ind over havnen, end da byen kunne mønstre to store værfter. Tilflyttervirksomheden Nicon Industries A/S er den senest tilkomne og med foreløbig 15 mand i arbejde fra produktionsstart. Virksomhedens nyansatte produktionschef, Søren Bo Jørgensen, er selv en mand af temmelig hærdet stål. Han har sagt farvel til Hærens Hovedværksted i Hjørring og de efterhånden lidt for hyppige og langvarige udsendelser til Afghanistan og Irak og goddag til en ny karriere ude i den civile verden. - Lige før jeg sluttede, var jeg i Afghanistan, og selv om der i medierne tegner et forvrænget billede af farligheden ved at være i brændpunkterne, så kommer der en dag, hvor det ikke længere er så sjovt at arbejde dernede til dårlig betaling side om side med civile, der tjener 8-10.000 kr. om dagen, siger Søren Bo Jørgensen.