Fra kristen armé til moderne hjælpeorganisation

80-årig korshær er stadig stadig dybt aktuel

Kristendom 12. december 2004 05:00

AALBORG: Selvom Kirkens Korshær på tirsdag fejrer 80 års jubilæum i Aalborg, mener korshærspræst Lena Bentsen dybest set ikke, der er noget at fejre. Var der det nedlagde organisationen nemlig sig selv. - Men vores arbejde er desværre mindst lige så aktuelt som for 80 år siden, siger hun. - Der er stadig masser af svage og udstødte, og i øjeblikket er det ikke ligefrem de mildeste politiske vinde, der blæser henover vores brugere. Lena Bentsen har været korshærspræst siden 1999 - et arbejde hun passer ved siden af sit normale job som sognepræst i Margrethekirken. - Der har altid været et stærkt bånd mellem korshæren og Folkekirken, forklarer hun. - Til at begynde med udsprang bevægelsen ganske vist af Indre Mission. Men det ændrede sig blandt andet, da Haldor Hal blev chef og kom til at præge det sociale arbejde. Ifølge Lena Bentsen er med andre ord ikke meget tilbage af de kristne stridsmænd, som startede hæren i 1912. Forbilledet var det engelske "Church Army", som arbejdede i Londons slumkvarterer, og der blev også lagt stor vægt på vækkelsesmøder og missionerende arbejde. Ingen krav - Formålet var blandt andet at få folk til at ændre deres liv. Men Haldor Hal gik mere op i det kristne kærligheds-budskab, og derfor stillede han heller ingen krav eller betingelser, forklarer hun. Som korshærspræst står Lena Bentsen blandt andet for den månedlige gudstjeneste i Ansgar Kirke, som ligger perfekt i forhold til Kildeparken og banegården, hvor mange traditionelt hænger ud. - Vi starter med at spise sammen, og bagefter er der kaffe, men ellers er det ikke forfældeligt forskelligt fra en almindelig gudstjeneste, fortæller hun. - Jeg prøver som regel at gøre det lidt kortere og lettere tilgængeligt. Men alle er velkomne og derfor varierer det også meget fra gange til gang. Udover gudstjenester og andagter er Lena Bentsen også dybt involveret i korshærens social og opsøgende arbejde. Og hun indrømmer, at det både kræver fleksibilitet og tålmodighed. - Man skal være fordomsfri og omstillings-parat, mener hun. - Udover ting som mad, husly og varme har brugerne jo ofte store psykiske problemer, og der er også mange ensomme og skæve eksistenser uden netværk af nogen art, fortæller hun. Ifølge Lena Bentsen har forholdene på de seneste ændret sig til det værre. Der er blandt andet flere blandings-misbrugere, og antallet af ansøgninger om julehjælp viser også, at mange enlige mødre er hårdt presset. - Vi lever i et samfund, hvor kravene bliver større og større, mener hun. - Man skal have uddannelse og ren straffeattest - og alle andre parkeres i bedste fald i en aktivering, hvor der ikke er udsigt til ret meget andet, mener hun. Kirkens Korshær aktiverer også enkelte brugere - blandt andet i det såkaldte gårdprojekt. Men her er det frivilligt og handler mere om at give folk noget at stå op til. - Der er blevet en slags noget-for-noget mentalitet de fleste steder, siger hun. - Men det er ikke alle, der er i stand til at yde noget eller honorere de krav der stilles, og de skubbes langsom mere og mere ud af det normale samfund. Balancegang Lena Bentsen understreger, at Kirkens Korshær har et fint samarbejde med Aalborg Kommune. Men derfor er der alligevel ofte behov for mere. For eksempel et pensionat, som supplerer det herberg Kirkens Korshær har haft på Forchhammersvej siden 1952. - Herberget er kun en midlertidig foranstaltning, og derfor er der også grænser for, hvor længe man kan blive boende, forklarer hun. Som hjælpeorganisation er Kirkens Korshær også repræsenteret i en række lokale udvalg og nævn. Men ifølge Lena Bentsen må det aldrig blive en sovepude. - Vi er dybt afhængige af offentlige midler til vores arbejde, men det betyder på den anden side ikke, at vi går på kompromis, siger hun. - Det er selvfølgelig en hårfin balancegang, men vi er nødt til at skille tingene ad. Den hjælp, vi yder, skal ikke skjule, at der er problemer. Og de skal heller ikke skjule, at det er det offentliges opgave at hjælpe mennesker i nød, understreger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...