Naturvidenskab

Fra kulsort til grøn

Det bliver mere og mere interessant at følge Venstres politiske udvikling på landsplan. Senest har partiet forsøgt at ændre sit image fra kulsort til grønt ved – samtidig med at Al Gore er i landet - at lancere en udbygningsplan for vedvarende energi og et bedre miljø.

Må jeg minde om, at det selv samme parti siden sin tiltræden har gjort alt, hvad det kunne for at smadre de landevindinger, centrum-venstre fik forhandlet igennem i 90’erne. Foghs kamp mod eksperter, miljøfolk og specielt Auken og venstrefløjen førte til dramatiske reduktioner på det grønne område. Vedvarende energi skulle klare sig på markedsvilkår, de ambitiøse mål for CO2 reduktioner blev fjernet, kampen mod drivhuseffekten blev voldsomt nedprioriteret, den danske forskning i vedvarende energi blev sat på smalkost, og vindmølleindustrien satte sit internationale forspring over styr. Miljøministeriet blev kraftigt amputeret, og energiministeriet blev lagt ind under transportministeriet, som er en af kilderne til CO2-problemerne p.g.a. den hovedløse satsning på privatbilismen. Denne fatale miljø – og energipolitik blev personificeret i ansættelsen af Bjørn Lomborg, der som bekendt gennem sin nedprioritering af klimaproblemet som ekspert skulle legitimere opgøret med miljøflipperne og dommedagsprofeterne på venstrefløjen. I dag er Lomborg væk, hans institut usynliggjort, og ingen med forstand på energi- og miljøpolitik tager hans og regeringens synspunkter alvorligt længere. Hvad værre er: vælgerne gør heller ikke, og det er i det lys, man skal se Venstres forsøg på at overtage den grønne førertrøje. Simpel opportunisme har fået Venstres spindoktorer til at tilskynde partiet til at skifte profil nu, hvor det er synligt for enhver, at Fogh-regeringens oprindelige energi – og miljøpolitik har været en total fiasko. Det er ikke første gang, Fogh afslører sin opportunisme. Må jeg minde om, at Fogh en gang var tilhænger af minimalstaten, men da han indså, at vælgerne ønskede en velfærdsstat, skiftede han og Venstre politik og forsøger nu at fremstå som et socialt ansvarligt parti. Mit gæt er, at næste område, hvor Fogh afslører Venstres opportunistiske holdning til politik, vil være Irakkrigen. I takt med, at vi nærmer os næste valgdag, vil Venstres spindoktorer bliver mere og mere bekymrede for, hvilken indflydelse den tabte krig vil have på udfaldet af valget. De vil anbefale regeringschefen at trække de danske tropper ud, fordi meningsmålinger viser, at danskerne ikke støtter deres tilstedeværelse i Irak. – og pointen vil være, at tilbagetrækningen vil ske, selv om regeringen ikke har nået sine mål med den ulovlige invasion af Irak.