EMNER

Fra laudabilis til 12

[ Den ældste danske forordning om karakterer stammer fra 1775. Den rummede fire trin fra laudabilis (topkarakteren) til rejectus (dumpet). [ UG-skalaen blev indført i 1809 i Danmark og Norge. Den blev suppleret i 1850 med den ørstedske skala (opkaldt efter H.C. Ørsted), som tilføjede talværdier, der gjorde det muligt at udregne den såkaldte hovedkarakter. [ 1906-skalaen, der bestod af tal fra 0 til 8, holdt trods revision undervejs kun til 1919. Derpå genopstod den ørstedske skala, som efter en ændring af talværdierne i 1943 blev brugt frem til 13-skalaens fremkomst. [ Folkeskoler og gymnasier fik 13-skalaen i 1963, læreruddannelsen i 1969 og de videregående uddannelser to år senere. [ 7-trinsskalaen gælder i gymnasierne fra 1. august 2006 og på alle andre uddannelser fra 1. august/1. september 2007. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi