Frederikshavn

Fra ledet til leder

FREDERIKSHAVN:Et spring fra at være ledet til selv at skulle lede, følger for 46 unge mennesker med udnævnelsen til sergent i formiddag på Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Udnævnelsen bliver foretaget af skolens chef, kommandørkaptajn Chris T. Sørensen, og i overværelse af en række gæster og pårørende samt skolens faste stab. Kadetaspiranterne startede deres uddannelse til søofficer af linien i august og efter et skoletogt med skoleskibet Møen frem til december 2002 har de fra januar til juni gennemgået mellemlederuddannelsen på skolen. Hvis de unge gennemfører hele det uddannelsesforløb, de har indledt, med godt resultat, kan de se frem til udnævnelse til premierløjtnanter i søværnet i 2007.