EMNER

Fra lygtemænd til brintbiler

HOBRO: Lygtemænd, pandekager og brintbiler - det lyder som noget af en cocktail, men det er ikke desto mindre, hvad man i efterårsferien kan opleve på Gasmuseet. En lygtemand er et lysende væsen, der lokker de vejfarende på vildspor, ud i moser og vandhuller. Lygtemænd har også en videnskabelig forklaring. Fænomenet skyldes metan, der bobler op af moser og sumpe når organisk materiale forrådner, hvorefter det antændes. Det viser sig som runde, lysende kugler, der flakser rundt, tændes og slukkes. Farven er som regel gul, men kan også være rød eller blå. Før man kendte den videnskabelige forklaring, måtte man forklare fænomenet på anden vis og derfor opstod fortællingerne om lygtemændene. Inden for de sidste 150 år har vi anvendt gas i mange sammenhænge, ikke mindst til madlavning. Det nyeste skud på stammen er anvendelsen af brintgas som brændsel til biler. I denne uge, hvor skoleeleverne har efterårsferie, kan man tirsdag, onsdag og torsdag høre fortællinger om lygtemænd på Gasmuseet, og børnene kan lave deres egen lygtemand af en roe. I gamle dage, når den mørke tid nærmede sig og roehøsten var overstået, kunne man ud af en roe skære sig en lygte, der kunne bruges til at skræmme folk med. Endvidere vil der på Gasmuseet blive lavet pandekager og marmelade, naturligvis over gasblus. Der bliver også mulighed for at få demonstreret gasflammer og små minature-brintbiler med brændselsceller, og se hvordan fremtidens tankstation kunne se ud. -meh