USA

Fra Madison til marsken

I USA har det vist sig at aflastningsfamilier til voksne med psykiske lidelser kan nedsætte antallet af sengedage på psykiatriske hospitaler med en tredjedel. I 1987 begyndte Crisis Home-programmet i Madison i Wisconsin, USA, og det er den model, som Distriktspsykiatrisk Center i Tønder har tilpasset danske forhold. I Madison er der ti aflastningsfamilier, der tilbydes som et alternativ til korttidsindlæggelse eller afkortning af et indlæggelsesforløb over for patienter med en svær psykisk lidelse.