Gymnasiale uddannelser

Fra magasinhylde til skolebord

Gymnasieelever arbejder med historieformidling i samarbejde med museet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Marie Lyngklip Christensen (t.v.) og Jette Bukh Pedersen har indrettet en stue fra 1960'erne i et lille lokale på Thisted Gymnasium. Stuen skal være centrum for studieværten Marie under de forskellige videooptagelser, der skal bruges til formidlingsopgaven "Fra magasinhylde til skolebord".

Lokale 33 på Thisted Gymnasium er for en stund indrettet til en stue fra 1960¿ernes Danmark med sofabord i teaktræ og stofbetrukne siddemøbler. Jette Bukh Pedersen og Marie Lyngklip Christensen er ved at gøre klar til deres videofilm om en interessant periode i Danmarkshistorien. Drejebogen til ti scener, hvor Marie skal agere studievært, er lavet. I forberedelsesfasen har de blandt andet besøgt de righoldige magasiner, som Museet for Thy og Vester Hanherred har i Vang. - Det har været rigtig spændende, og vi har brugt enormt mange eftermiddage på projektet, fortæller Marie Lyngklip. I alt otte elever fra 2.y. har frivilligt meldt sig til projektet ¿Fra magasinhylde til skolebord¿, der er et nyskabende samarbejde mellem Thisted Gymnasium og HF-Kursus, Museet for Thy og Vester Hanherred, Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune og Thisted Kommunes kommunale skolevæsen. For de otte 2. y¿ere er projektet et alternativ til den obligatoriske 2.-års skriftlige historie-dansk opgave. - Jeg har ikke før oplevet en gruppe, der har arbejdet så seriøst og selvstændigt. Der er ikke noget med ¿hvad skal vi lave?¿. De stiller opklarende og tekniske spørgsmål, siger gymnasielærer Orla Poulsen. Én elev arbejder med middelalderarkæologi, en anden beskæftiger sig med jernalderen og en tredje - Cecilie Fink - er dykket ned i et tema om arbejderliv omkring år 1900. Da formidlingen er det centrale i projektet er Cecilie Fink ved at oprette en hjemmeside med tekst og billeder om emnet - i lokalhistorisk perspektiv. - Det er noget af et emne at sætte sig ind i. Men det er rigtig spændende, og man lærer meget mere end ved en traditionel opgave, siger Cecilie Fink. Udover Jette Pedersen og Marie Lyngklip er der yderligere tre piger i klassen, der har fundet det interessant at beskæftige sig med 1960¿erne. Amalie Dalgaard Nielsen, Mette Bisgaard og Marie Koldkjær fokuserer på mode, livsstil og musik. Da de har perspektiveret perioden i forhold til i dag, har de fundet det relevant at besøge Thy-Lejren, hvor de fik afkræftet nogle af de værste fordomme. - Det var rigtig spændende at se Thy-Lejren, og folk var meget gæstfrie, fortæller Marie Koldkjær. Mette Bisgaard: - Man lærer ikke det samme ved at skrive en opgave som ved at komme ud og snakke med mennesker, pointerer Mette Bisgaard. Skal filme De tre piger skal mandag i gang med at filme, og de forestiller sig at opgaven skal udmøntes i en lille udstilling på Thisted Museum - med video og giner med tøj fra tresserne. Til foråret får folkeskoler i Thisted Kommune også tilbud om besøg af de otte kulturformidlere, og de har da allerede snakket om at medbringe autentiske genstande i klasserne. - Det vil virke godt, når man tager ting med ud, sådan at børnene selv får lov til at røre ved eksempelvis tøj og piber, siger Amalie Dalgaard Nielsen. Lektor Knud Holch Andersen glæder sig over elevernes gåpåmod og evne til samarbejde. Han håber, at dialogen med folkeskoler og museet kan blive varigt - til gavn for alle parter. - Det kan også betyde et friskt pust til museet, at der kommer en ny generation og nedbryder nogle barrierer i forhold til formidling, siger han. For Thisted Gymnasium er projektet som skræddersyet til intentionen ved udviklingen af et moderne gymnasium. - Hele projektarbejdsformen og inddragelsen af digitale medier og it er i høj grad en del af gymnasiereformen, siger Knud Holch Andersen.